Dodaj do mojego indeksu leków »

Dolomit VIS (Calcium+Magnesium) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dolomit VIS (OTC) tabletki 54 mg Ca + 32 mg Mg 72 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,20 Cena 100% (zł): 10,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dolomit VIS (OTC) tabletki 108 mg Ca + 64 mg Mg 100 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,70 Cena 100% (zł): 14,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dolomit VIS

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne "VIS" Sp. z o.o.

CO ZAWIERA DOLOMIT VIS

Dolomit VIS 250 mg1 tabletka (250 mg dolomitu) zawiera węglan magnezu i węglan wapnia (co odpowiada 32 mg jonów magnezu i 54 mg jonów wapnia). Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Dolomit VIS 500 mg
1 tabletka (500 mg dolomitu) zawiera węglan magnezu i węglan wapnia (co odpowiada 64 mg jonów magnezu i 108 mg jonów wapnia). Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek uzupełnia niedobór magnezu i wapnia w organizmie.

KIEDY STOSUJE SIĘ DOLOMIT VIS

Lek jest stosowany leczniczo w celu wyrównania gospodarki wapniowo-magnezowej organizmu w stanach hipokalcemii i hipomagnezemii oraz profilaktycznie dla zapobiegania i powstawania niedoborów wapnia i magnezu.
Profilaktycznie leki zawierające magnez i wapń stosuje się w stanach zmęczenia fizycznego i psychicznego, wzmożonej drażliwości, sytuacjach stresowych, zaburzeniach snu, bólach mięśni, przy dłuższym wysiłku fizycznym, w okresach szybkiego wzrostu u dzieci i młodzieży, w okresie ciąży i laktacji. Ponadto w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach i złamaniach kości. U kobiet w okresie menopauzy, w zapobieganiu demineralizacji kości oraz wspomagająco w kompleksowym leczeniu osteoporozy.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dolomit VIS 250 mg
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Profilaktycznie: 1 do 2 tabletek na dobę. Leczniczo w stanach niedoboru wapnia i magnezu: 2 do 6 tabletek na dobę, zależnie od wielkości niedoboru.
Dolomit VIS 500 mg
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Profilaktycznie: 1 tabletka na dobę. Leczniczo w stanach niedoboru wapnia i magnezu 1 do 3 tabletek na dobę, zależnie od wielkości niedoboru.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

KIEDY DOLOMIT VIS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku w przypadku: zwiększonego stężenia wapnia we krwi, zwiększonego stężenia magnezu we krwi, bloku przedsionkowo-komorowego, miastenii, bezmoczu, chorób nerek z zaburzeniami filtracji oraz znacznego obniżenia ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi. Nie stosować w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz glikozydami naparstnicy. Przeciwwskazaniem do podawania leku są rozwijające się nowotwory złośliwe, ponieważ magnez mógłby pobudzić ich wzrost.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek, łagodna hiperkalcuria (zaburzenia gospodarki wapniowej) lub kamica nerkowa, ponieważ wymagana jest wówczas kontrola wydalania wapnia z moczem. Pacjenci z kamicą nerkową powinni podczas leczenia pić dużo płynów. Podczas leczenia należy kontrolować stężenie wapnia we krwi.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy poinformować lekarza o jednoczesnym przyjmowaniu następujących leków: fosforany, związki żelaza, antybiotyki z grupy fluorochinolonów lub tetracyklin, doustne leki przeciwzakrzepowe pochodne warfaryny, leki moczopędne, witamina D, glikozydy nasercowe.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, luźne stolce. Przy dłuższym stosowaniu mogą wystąpić objawy senności.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych