Donepezil Polfarmex (Donepezil, Donepezyl) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Donepezil Polfarmex (Donepezil, Donepezyl) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Donepezil Polfarmex (Rp) tabletki powlekane 5 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 7,92 / 7,92 Cena 100% (zł): 21,12 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Donepezil Polfarmex: tabletki powlekane (5 mg) 28 szt.

Polfarmex S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek przeciw otępieniu - inhibitor acetylocholinesterazy.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu. 1 tabletka zawiera 25 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Leczenie objawowe łagodnej do średnio ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

DAWKOWANIE
Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z zatwierdzonymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy podejmować tylko wówczas, gdy możliwa jest regularna kontrola przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo jak utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie preparatu. Ocena korzyści terapeutycznych donepezylu powinna być wykonywana regularnie. W przypadku ustania korzystnego działania należy rozważyć przerwanie leczenia.
Dorośli, osoby w podeszłym wieku
Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezylu. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę leku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki powyżej 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych. Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia preparatem. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym odstawieniu leczenia.
Dzieci
Preparat nie jest zalecany do stosowania u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycję na lek u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby, zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.
Sposób podawania
Tabletki należy przyjmować wieczorem, tuż przed snem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu podczas ciąży jest przeciwwskazane. Kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: przeziębienie; anoreksja; halucynacje, pobudzenie, agresywne zachowanie; omdlenia, zawroty głowy, bezsenność; biegunka, nudności, wymioty, zaburzenia żołądkowe; wysypka, świąd; kurcze mięśni; nietrzymanie moczu; ból głowy, zmęczenie, bóle; wypadki. Niezbyt często: drgawki; bradykardia; krwotok żołądkowo-jelitowy, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy; niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi.

UWAGI
Donepezyl ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto donepezyl może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą Alzheimera przyjmujących donepezyl powinna być rutynowo oceniana przez lekarza prowadzącego.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychDonepezil Polfarmex (Rp) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: S Odpłatność: 30% / 30% Opłata pacjenta (zł): 13,00 / 13,00 Cena 100% (zł): 39,40 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie