LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

DoppelSil (Sildenafil)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
DoppelSil (OTC) tabletki do rozgryzania i żucia 25 mg 4 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
18,00
Cena
100% (zł):
18,00
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

DoppelSil

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Doppelherz Pharma GmbH

Co zawiera DoppelSil?

Lek DoppelSil występuje w postaci tabletek do rozgryzania i żucia i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu w postaci cytrynianu. Lek zawiera laktozę - pacjenci ze stwierdzoną wcześniej nietolerancją niektórych cukrów, powinni skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią.

Jak działa DoppelSil?

Syldenafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Syldenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Kiedy stosować DoppelSil?

Lek DoppelSil jest stosowany u dorosłych mężczyzn (w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu zaburzeń wzwodu, definiowanych jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Jak stosować DoppelSil?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować większej liczby tabletek DoppelSil niż wskazano w ulotce dla pacjenta. Nie należy przyjmować leku DoppelSil jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil.

  • Dorośli
    Zalecana dawka to 1 tabletka (25 mg) na dobę, przyjmowana w zależności od potrzeb - około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Po konsultacji z lekarzem i w zależności od reakcji na lek, dawka może zostać zwiększona. Leku DoppelSil nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę.
    Lek DoppelSil umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do 1 godziny. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po przyjęciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.
  • Dzieci i młodzież
    Leku DoppelSil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza.

Sposób podawania

Lek może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Tabletkę należy rozgryźć i żuć do rozpuszczenia, nie wymaga popijania.

Kiedy DoppelSil nie może być stosowany?

Leku DoppelSil nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (syldenafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy przyjmować leku DoppelSil, jeśli pacjent przyjmuje azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu) lub leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina), lub lek przeciwniedokrwienny - nikorandil, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może doprowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego; należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej ("ból w klatce piersiowej"); w razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku, jeśli pacjent przyjmuje azotyn amylu lub azotan amylu wykorzystywane jako używki (tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego obniżenia ciśnienia tętniczego. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego); wykazano że syldenafil nasila działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek; jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Nie stosować leku DoppelSil, jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca, takie jak: niestabilna choroba wieńcowa (objawiająca się bólem w klatce piersiowej po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut); choroba niedokrwienna (objawiająca się bólem w klatce piersiowej podczas stosunku płciowego); zastoinowa niewydolność serca II, III, IV w klasie NYHA (objawiająca się brakiem tchu po wejściu na drugie piętro w ciągu 10 sekund lub dynamicznym spacerowaniu przez 20 minut). Ponadto syldenafilu nie należy stosować: jeśli pacjent ma inne choroby serca, takie jak umiarkowana lub ciężka wada zastawkowa serca, kardiomiopatia przerostowa lub inna; jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby; jeśli pacjent miał w ciągu ostatnich 6 miesięcy zawał serca, udar, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca; jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze w spoczynku poniżej 90/50 mmHg; jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze w spoczynku powyżej 170/100 mmHg. Stosowanie syldenafilu jest przeciwwskazane, jeśli u pacjenta stwierdzono dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa) lub jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku DoppelSil?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po przyjęciu leku DoppelSil, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku DoppelSil pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach: występowania chorób zwiększających ryzyko wystąpienia priapizmu (długotrwałego, bolesnego wzwodu), takich jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka; stwierdzenia anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego; dolegliwości ze strony serca (lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek wiążący się z aktywnością seksualną); obecności choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy albo zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia); wystąpienia nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku (należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem). Syldenafilu nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu. Leku nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP), zawierającymi syldenafil ani innymi inhibitorami PDE5. Syldenafilu nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Syldenafil nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Syldenafilu nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat. Nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem syldenafilu.

Jak stosować DoppelSil z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie należy przyjmować leku DoppelSil jednocześnie z innymi lekami zawierającymi tę substancję czynną, czyli syldenafil. Nie należy stosować syldenafilu, jeśli pacjent przyjmuje azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. molsidomina); lek przeciwniedokrwienny - nikorandil, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego (leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej - "ból w klatce piersiowej"); azotyn amylu lub azotan amylu wykorzystywane jako używki (tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Przed przyjęciem syldenafilu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent przyjmuje: leki z grupy inhibitorów proteazy, stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. ritonawir); leki alfa-adrenolityczne stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty (np. doksazosyna), ponieważ może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania (objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie syldenafil i leki alfa-adrenolityczne; ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu syldenafilu) - w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfa-adrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania syldenafilu.

Jak stosować DoppelSil z jedzeniem i piciem?

Przyjmowanie leku DoppelSil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku. Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu - aby w sposób maksymalny wykorzystać właściwości lecznicze leku DoppelSil, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zastosowaniem tego leku.

Czy można stosować DoppelSil w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek DoppelSil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku DoppelSil?

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych należy przerwać przyjmowania leku DoppelSil i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej: reakcja alergiczna (nagły świszczący oddech, trudności z oddychaniem lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła), bóle w klatce piersiowej (jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić, nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej), nadmiernie przedłużający się i niekiedy bolesny wzwód (utrzymujący się ponad 4 godziny) - należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nagłe pogorszenie lub utrata wzroku, ciężkie reakcje skórne (ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu), napady padaczkowe lub drgawki.
Podczas stosowania leku DoppelSil bardzo często może wystąpić ból głowy. Często: nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca, niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy. Niezbyt często: wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie śluzówki nosa (katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku (w tym zgaga), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca, uczucie zmęczenia. Rzadko: omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości, nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku DoppelSil?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku u pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Przyjęcie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy DoppelSil wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek DoppelSil może spowodować zawroty głowy i zaburzenia widzenia - przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn pacjent powinien zorientować się, w jaki sposób reaguje na ten lek.

Jak przechowywać DoppelSil?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

DoppelSil - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

DoppelSil - powiązane artykuły

Przed zastosowaniem leków wspomagających erekcję dostępnych bez recepty należy bardzo dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem