LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Doreta SR (Tramadol + Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Doreta SR (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg + 650 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,50 Cena 100% (zł): 19,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Doreta SR (Rp) tabletki o przedłużonym uwalnianiu 75 mg + 650 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,50 Cena 100% (zł): 28,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Doreta SR

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Krka d.d., Novo mesto

CO ZAWIERA DORETA LUB DORETA SR?

Doreta1 tabletka powlekana Doreta zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu. 1 tabletka powlekana Doreta zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu.
Doreta SR
1 tabletka o przedłużonym uwalnianiu Doreta SR zawiera 75 mg chlorowodorku tramadolu i 650 mg paracetamolu.

JAK DZIAŁA DORETA?

Lek Doreta lub Doreta SR zawiera 2 leki przeciwbólowe: tramadol i paracetamol, które działając razem uśmierzają ból.

KIEDY STOSOWAĆ LEK DORETA LUB DORETA SR?

Lek Doreta lub Doreta SR jest stosowany w bólach o nasileniu umiarkowanym do dużego, jeśli lekarz uzna, że wymagane jest podanie tramadolu w skojarzeniu z paracetamolem.

JAK STOSOWAĆ LEK DORETA LUB DORETA SR?

Dawkowanie leku Doreta lub Doreta SR, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połknąć, popijając płynem; tabletek nie należy kruszyć ani rozgryzać. Lek Doreta lub Doreta SR należy stosować przez możliwie najkrótszy czas.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU DORETA LUB DORETA SR?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY LEK DORETA LUB DORETA SR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Doreta lub Doreta SR nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tramadol i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Doreta lub Doreta SR nie wolno stosować u pacjentów pijących alkohol.
Lek Doreta lub Doreta SR nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU DORETA LUB DORETA SR?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Doreta lub Doreta SR lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy przerwać stosowanie leku Doreta lub Doreta SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: spowolnienie oddychania lub płytki oddech, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu. Podczas stosowania leku Doreta lub Doreta SR należy unikać picia napojów alkoholowych oraz przyjmowania leków zawierających alkohol.

JAK STOSOWAĆ LEK DORETA LUB DORETA SR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków zawierających tramadol lub paracetamol (w tym o lekach kupionych bez recepty), aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ LEK DORETA LUB DORETA SR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O możliwości zastosowania leku Doreta lub Doreta SR u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU DORETA LUB DORETA SR?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Doreta lub Doreta SR, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU DORETA LUB DORETA SR?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie jest dobre, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

CZY DORETA LUB DORETA SR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Doreta lub Doreta SR może powodować uczucie senności. Nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani nie wykonywać innych czynności wymagających koncentracji, dopóki nie pozna się działania leku Doreta lub Doreta SR na organizm.

JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DORETA LUB DORETA SR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama