Dorzolamide Genoptim (Dorzolamide, Dorzolamid) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dorzolamide Genoptim (Dorzolamide, Dorzolamid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dorzolamide Genoptim (Rp) krople do oczu, roztwór 20 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 20,33 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Dorzolamide Genoptim: krople do oczu, roztwór (20 mg/ml) 1 but. 5 ml

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek obniżający ciśnienie śródgałkowe - inhibitor anhydrazy węglanowej.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu w postaci chlorowodorku. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

WSKAZANIA
Leczenie zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z:
- nadciśnieniem ocznym,
- jaskrą z otwartym kątem,
- jaskrą torebkową i innymi wtórnymi przypadkami jaskry z otwartym kątem.
Dorzolamid jest stosowany:
- jako lek wspomagający w połączeniu z beta-adrenolitykami,
- w monoterapii u pacjentów, którzy nie reagują na leczenie beta-adrenolitykami lub u pacjentów, u których beta-adrenolityki są przeciwwskazane.

DAWKOWANIE
Dorośli
Preparat stosowany w monoterapii: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 3 razy na dobę. W leczeniu wspomagającym, razem ze stosowanymi miejscowo lekami beta-adrenolitycznymi: 1 kropla do worka spojówkowego chorego oka (oczu) 2 razy na dobę.
Chcąc zastąpić dorzolamidem inny, stosowany miejscowo środek przeciwjaskrowy, należy przerwać leczenie tym lekiem i rozpocząć stosowanie dorzolamidu w dniu następnym.
Dzieci i młodzież
Dostępna jest ograniczona ilość danych klinicznych dotyczących stosowania dorzolamidu u dzieci 3 razy na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby - zalecane jest zachowanie ostrożności podczas leczenia tych pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie badano stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) - stosowanie preparatu u tych pacjentów nie jest zalecane.
Sposób podawania
W przypadku stosowania więcej niż jednego działającego miejscowo leku okulistycznego, należy zachować odstęp co najmniej 10 minut między zakropleniem kolejnych leków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Dorzolamidu nie należy stosować u kobiet w ciąży. Jeśli leczenie dorzolamidem jest konieczne, nie zaleca się karmienia piersią w tym czasie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia w oku. Często: powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki, łzawienie, zapalenie, swędzenie i podrażnienie powiek, niewyraźne widzenie, zapalenie spojówek, swędzenie i podrażnienie oczu; ból głowy; nudności, gorzki smak w ustach; osłabienie i (lub) uczucie zmęczenia. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.

UWAGI
Nie należy zakraplać preparatu podczas stosowania miękkich soczewkach kontaktowych. Soczewki kontaktowe należy zdjąć przed zakropleniem preparatu i włożyć ponownie nie wcześniej niż 15 minut po jego zakropleniu. U niektórych pacjentów stosujących dorzolamid istnieje możliwość wystąpienia działań niepożądanych mogących wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych