LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Driptane (Oxybutynin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Driptane (Rp) tabletki 5 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Driptane (Rp) tabletki 5 mg 60 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 6,74 Cena 100% (zł): 22,48 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Driptane

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera lek Driptane?

Lek Driptane występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku oksybutyniny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Driptane?

Oksybutynina powoduje zwiotczenie mięśnia pęcherza moczowego, zwiększa pojemność pęcherza moczowego i opóźnia wystąpienie parcia na mocz.

Kiedy stosować lek Driptane?

Lek Driptane stosuje się w łagodzeniu objawów niestabilności pęcherza moczowego, z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym - hiperrefleksja wypieracza (parcie naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu).
Lek Driptane stosuje się u dzieci w wieku 5 lat i starszych w przypadku:
- utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu);
- częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz;
- moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia.

Jak stosować lek Driptane?

Dawkowanie leku Driptane, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Driptane?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną, zwykłą dawkę leku o wyznaczonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Driptane nie może być stosowany?

Leku Driptane nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (oksybutyninę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Driptane nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Driptane?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Driptane lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku nagłej utraty ostrości widzenia lub bólu oka. Przewlekłe stosowanie leku Driptane może powodować próchnicę zębów, paradontozę lub grzybicę jamy ustnej - w czasie przewlekłego stosowania zaleca się regularne kontrole stomatologiczne.

Jak stosować lek Driptane z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Driptane w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Driptane u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Driptane?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Driptane, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Driptane?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Driptane wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Driptane może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność - podczas przyjmowania leku należy zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn oraz wykonywanie niebezpiecznej pracy.

Jak przechowywać lek Driptane?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama