Dropzol Tim (Dorzolamide+Timolol) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dropzol Tim (Dorzolamide+Timolol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dropzol Tim (Rp) krople do oczu, roztwór 20 mg + 5 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: S Odpłatność: R Opłata pacjenta (zł): 3,20 Cena 100% (zł): 26,04 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Dropzol Tim: krople do oczu, roztwór (20 mg + 5 mg/ml) 1 but. 5 ml

S-Lab Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek obniżający ciśnienie śródgałkowe - nieselektywny bloker receptorów beta-adrenergicznych w połączeniu z inhibitorem anhydrazy węglanowej.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku) oraz 5 mg tymololu (w postaci maleinianu). 1 ml roztworu zawiera 0,075 mg chlorku benzalkoniowego.

WSKAZANIA
Leczenie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub jaskrą torebkową w przypadku, gdy monoterapia miejscowym beta-adrenolitykiem nie jest skuteczna.

DAWKOWANIE
Dorośli
Dawka wynosi 1 kroplę preparatu do worka spojówkowego chorego oka/ oczu 2 razy na dobę.
Dzieci
Skuteczność stosowania preparatu u dzieci nie została ustalona. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania preparatu u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania preparatu u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby - należy zachować ostrożność w tej grupie pacjentów.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).
Sposób podawania
W przypadku stosowania miejscowo więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować co najmniej 10-minutową przerwę pomiędzy podaniem tych leków.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadreaktywność dróg oddechowych, w tym astma oskrzelowa występująca aktualnie lub w wywiadzie oraz ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc. Bradykardia zatokowa, zespół chorego węzła zatokowego, blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia nie kontrolowany przez rozrusznik, jawna niewydolność krążenia, wstrząs kardiogenny. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub kwasica hiperchloremiczna.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Dorzolamid
Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia w oku; zaburzenia smaku. Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie, zapalenie powiek, podrażnienie powiek; zapalenie zatok; nudności; osłabienie lub zmęczenie. Niezbyt często: zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego; kamica moczowa.
Tymolol
Bardzo często: uczucie pieczenia i kłucia w oku; zaburzenia smaku. Często: nastrzyknięcie spojówki, niewyraźne widzenie, ubytek nabłonka rogówki, swędzenie, łzawienie, objawy przedmiotowe i podmiotowe podrażnienia oka (np. palenie, pieczenie, swędzenie, łzawienie, zaczerwienienie), zapalenie powiek, zapalenie rogówki, zmniejszona wrażliwość rogówki, suchość gałki ocznej; zapalenie zatok. Niezbyt często: zawroty głowy, depresja; zaburzenia widzenia, w tym zmiany refrakcji (w niektórych przypadkach w wyniku odstawienia leków zwężających źrenicę); bradykardia, omdlenie; duszność; nudności, dyspepsja; kamica moczowa; osłabienie lub zmęczenie.

UWAGI
Przed podaniem preparatu należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie dopiero po co najmniej 15 minutach. Możliwe działania niepożądane, takie jak zaburzenia ostrości widzenia, mogą u niektórych pacjentów wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i (lub) obsługi urządzeń mechanicznych.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych