LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dulcobis (Bisacodyl) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dulcobis (OTC) czopki 10 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dulcobis (OTC) tabletki dojelitowe 5 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,40 Cena 100% (zł): 7,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dulcobis (OTC) tabletki dojelitowe 5 mg 40 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dulcobis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA DULCOBIS?

Dulcobis czopki
1 czopek Dulcobis zawiera 10 mg bisakodylu.
Dulcobis tabletki
1 tabletka dojelitowa Dulcobis zawiera 5 mg bisakodylu. Lek zawiera laktozę i sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

jak działa dulcobis?

Bisakodyl jest lekiem przeczyszczającym powodującym pobudzenie wypróżnienia i rozmiękczenie stolca.

kiedy stosować dulcobis?

Lek Dulcobis jest stosowany u dorosłych, młodzieży i dzieci w krótkotrwałym, objawowym leczeniu zaparć. Może być także stosowany w celu przygotowania do badań, przed operacjami i po operacjach oraz w stanach wymagających ułatwienia wypróżnienia.

jak stosować dulcobis?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Dulcobis jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Bez konsultacji z lekarzem lek należy stosować nie dłużej niż przez 5 dni. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.
DULCOBIS - CZOPKI

krótkotrwałe leczenie zaparć

Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 10 lat
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 1 czopek na dobę.
Dzieci
Leku Dulcobis w postaci czopków nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

Podczas przygotowania do badań lub przed zabiegami operacyjnymi lek Dulcobis powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego.
Dorośli
W celu całkowitego opróżnienia jelit osoby dorosłe powinny początkowo przyjąć doustnie lek Dulcobis w postaci tabletek dojelitowych - 2-4 tabletki wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, a następnego dnia rano zalecane jest zastosowanie doodbytnicze leku Dulcobis - 1 czopek.
DULCOBIS - TABLETKI

krótkotrwałe leczenie zaparć

Dorośli
Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować 1-2 tabletki dojelitowe na dobę przed snem.
Dzieci i młodzież
Młodzież i dzieci powyżej 10 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy podawać 1-2 tabletki dojelitowe na dobę przed snem - zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej dawki, dawkę można dostosować do największej zalecanej dawki w celu uzyskania regularnych wypróżnień.
Dzieci w wieku 4-10 lat: jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy podawać 1 tabletkę dojelitową na dobę przed snem.
Dzieci w wieku 10 lat i młodsze z przewlekłymi lub uporczywymi zaparciami powinny być leczone wyłącznie pod opieką lekarza.
Leku Dulcobis w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

Podczas przygotowania do badań lub przed zabiegami operacyjnymi lek Dulcobis powinien być stosowany pod nadzorem personelu medycznego.
Dorośli
W celu całkowitego opróżnienia jelit osoby dorosłe powinny przyjąć, zgodnie z zaleceniami lekarza 2-4 tabletki dojelitowe wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, po czym rano w dniu badania powinny przyjąć środek przeczyszczający o natychmiastowym działaniu (np. w postaci czopka).
Dzieci i młodzież
Młodzież i dzieci powyżej 4 lat: 1 tabletka dojelitowa wieczorem, a następnego dnia rano zalecane jest podanie natychmiast działającego środka przeczyszczającego (np. czopka).
Leku Dulcobis w postaci tabletek nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Sposób podawania
Czopek należy umieścić w odbycie stożkowatym końcem do przodu. Tabletki należy połykać w całości i popijać dużą ilością wody; tabletek nie wolno rozgryzać. Tabletek dojelitowych nie należy przyjmować z produktami spożywczymi zmniejszającymi kwasowość w górnym odcinku przewodu pokarmowego, takimi jak mleko.

kiedy dulcobis nie może być stosowany?

Leku Dulcobis nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (bisakodyl) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Dulcobis nie należy stosować, jeśli u pacjenta występują: silny ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami, niedrożność jelit, ostre stany chorobowe w jamie brzusznej (w tym zapalenie wyrostka robaczkowego lub ostre zapalne choroby jelit), zaburzenia równowagi elektrolitowej (z powodu zbyt dużej utraty wody lub z innych przyczyn). Leku Dulcobis w postaci czopków nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 10 lat; leku Dulcobis w postaci tabletek dojelitowych nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku dulcobis?

Jeśli po upływie 5 dni stosowaniu leku objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli pacjent odczuwa konieczność stosowania środków przeczyszczających codziennie lub przez dłuższy czas, powinien skontaktować się z lekarzem w celu zbadania przyczyny zaparcia, ponieważ zbyt długie i nadmierne ich stosowanie może prowadzić do zaburzenia równowagi płynów i elektrolitów w organizmie. Zaburzenia te są szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku lub pacjentów z chorobami nerek - w takiej sytuacji należy przerwać stosowanie leku Dulcobis i skontaktować się z lekarzem. Stosowanie czopków może prowadzić do wystąpienia bolesności oraz miejscowego podrażnienia, zwłaszcza u pacjentów ze szczeliną odbytu oraz zapaleniem odbytnicy lub odbytu z towarzyszącym owrzodzeniem. Leki przeczyszczające, takie jak Dulcobis, nie wpływają na utratę masy ciała. Nie powinno się stosować środków przeczyszczających u dzieci bez konsultacji lekarskiej.

jak stosować dulcobis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy poinformować lekarza o jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych, kortykosteroidów czy glikozydów nasercowych. Jednoczesne stosowanie leku Dulcobis z innymi środkami przeczyszczającymi może nasilać działania niepożądane dotyczące żołądka i jelit.

czy można stosować dulcobis w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Dulcobis można stosować w okresie ciąży jedynie po konsultacji z lekarzem. Lek Dulcobis może być stosowany w okresie karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku dulcobis?

Podczas stosowania leku często mogą wystąpić skurcze w obrębie jamy brzusznej, ból w jamie brzusznej, biegunka, nudności. Niezbyt często: uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, wymioty, krew w kale, uczucie dyskomfortu w okolicach odbytu, zawroty głowy. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, omdlenia, odwodnienie, obrzęk naczynioruchowy, szybko postępujące, zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne, zapalenie jelita grubego, w tym niedokrwienne zapalenie jelita grubego.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, w tym pokrzywki, obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, trudności z oddychaniem lub połykaniem, należy przerwać przyjmowanie leku Dulcobis i natychmiast udać się do najbliższego szpitala.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku dulcobis?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawami przyjęcia większej niż zalecana dawki leku mogą być: biegunka, skurcze jelit, bóle brzucha oraz utrata płynów, potasu i innych elektrolitów. Długotrwałe stosowanie dużych dawek leku może powodować między innymi przewlekłą biegunkę, ból brzucha, obniżenie stężenia potasu we krwi oraz kamienie nerkowe. Skutkiem przewlekłego nadużywania środków przeczyszczających może być uszkodzenie kanalików nerkowych oraz osłabienie mięśni.

czy dulcobis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Z powodu występowania skurczów w obrębie jamy brzusznej związanych z zaparciami mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia. Jeśli wystąpią skurcze w obrębie jamy brzusznej należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać dulcobis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Czopki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl