LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duodart (Dutasteride + Tamsulosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Duodart (Rp) kapsułki twarde 0,5 mg + 0,4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 142,00 Cena 100% (zł): 142,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Duodart

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Ireland Ltd.

Co zawiera Duodart?

Lek Duodart występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 0,5 mg dutasterydu i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny. Lek zawiera barwnik żółcień pomarańczową - może powodować reakcje uczuleniowe. Lek zawiera lecytynę otrzymywaną z soi.

Jak działa Duodart?

Lek Duodart zawiera 2 substancje czynne: dutasteryd i tamsulosynę. Dutasteryd zmniejsza wytwarzanie hormonu - dihydrotestosteronu, co powoduje zmniejszenie gruczołu krokowego i złagodzenie objawów, a także zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności interwencji chirurgicznej. Tamsulosyna rozluźnianiu mięśni w obrębie gruczołu krokowego, co ułatwia przepływ moczu i powoduje szybkie złagodzenie objawów.

Kiedy stosować Duodart?

Lek Duodart jest stosowany u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (powiększonym gruczołem krokowym, czyli prostatą), który jest spowodowany nadmiernym wytwarzaniem hormonu - dihydrotestosteronu.

Jak stosować Duodart?

Dawkowanie leku Duodart, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Duodart należy przyjmować 30 minut po tym samym posiłku każdego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułek może spowodować ból w jamie ustnej lub ból gardła.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Duodart?

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Kiedy Duodart nie może być stosowany?

Leku Duodart nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (dutasteryd i tamsulosynę), inne leki z grupy inhibitorów 5-alfa-reduktazy (do której należy dutasteryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.
Lek Duodart nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Duodart?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duodart lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy można lek zastosować. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Lekarz prowadzący zleci badania kontrolne związane z leczeniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek Duodart może mieć wpływ na ciśnienie krwi i wywoływać zawroty głowy lub rzadko omdlenie - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, kiedykolwiek podczas leczenia, należy usiąść lub położyć się i poczekać na ustąpienie objawów. Jeśli u pacjenta planowany jest chirurgiczny zabieg usunięcia zaćmy, należy poinformować lekarza okulistę o stosowaniu aktualnie lub w przeszłości leku Duodart lub innego leku zawierającego tamsulosynę. Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku Duodart, ponieważ substancja czynna może być wchłaniana przez skórę; w przypadku kontaktu leku ze skórą, zanieczyszczoną powierzchnię należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem.

Jak stosować Duodart z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Duodart w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Duodart nie wolno stosować u kobiet. Kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku. Dutasteryd zawarty w leku jest wchłaniany przez skórę i może zaburzyć rozwój dziecka płci męskiej (szczególne ryzyko istnieje w trakcie pierwszych 16 tygodni ciąży). Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z lekiem Duodart, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli partnerka jest w ciąży lub może być w ciąży należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem mężczyzny stosującego lek Duodart.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Duodart?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Duodart, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Duodart i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia objawów reakcji uczuleniowej (takich jak obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk lub nóg, pokrzywka, wysypka skórna) lub objawów poważnej reakcji skórnej (takich jak rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, szczególnie w okolicy jamy ustnej, nosa, oczu i narządów płciowych).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Duodart?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Duodart wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Duodart może u niektórych pacjentów powodować zawroty głowy, co może negatywnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn - jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Duodart?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama