LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duomox (Amoxicillin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Duomox (Rp) tabletki 250 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,03 Cena 100% (zł): 7,03 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duomox (Rp) tabletki 375 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duomox (Rp) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,79 Cena 100% (zł): 11,79 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duomox (Rp) tabletki 750 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,78 Cena 100% (zł): 13,78 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duomox (Rp) tabletki 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,76 Cena 100% (zł): 17,76 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Duomox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Astellas Pharma Sp. z o.o.

Co zawiera Duomox?

Lek Duomox występuje w postaci tabletek (w pięciu dawkach). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
1 tabletka Duomox zawiera 250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.

Jak działa Duomox?

Lek Duomox jest antybiotykiem z grupy penicylin, działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Kiedy stosować Duomox?

Lek Duomox jest stosowany w leczeniu zakażeń różnych części ciała. Można go również stosować w połączeniu z innymi lekami w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

Jak stosować Duomox?

Dawkowanie leku Duomox, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Duomox przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Należy zachować równe, co najmniej 4-godzinne, odstępy pomiędzy dawkami przyjmowanymi w ciągu doby. Tabletkę Duomox należy umieścić w szklance wody i dobrze zamieszać do równomiernego rozmieszania; mieszaninę należy wypić w całości natychmiast po przygotowaniu.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Duomox?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy przyjąć ją w momencie przypomnienia. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin przed przyjęciem kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Duomox nie może być stosowany?

Leku Duomox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Duomox?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duomox lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

Jak stosować Duomox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Duomox w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Duomox u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Duomox?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Duomox, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Duomox i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, ciała, trudności w oddychaniu, wysypka skórna); reakcje uczuleniowe typu późnego występujące zazwyczaj od 7 do 12 dni po przyjęciu leku Duomox; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; inne ciężkie reakcje skórne (takie jak zmiany zabarwienia skóry, pęcherze, krosty, ból, swędzenie i łuszczenie się skóry); gorączka, dreszcze, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych; zapalenie jelita grubego wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę; ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby (takie jak ciężka biegunka połączona z krwawieniem, ciemniejszy mocz lub blade stolce, żółte zabarwienie skóry i oczu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Duomox?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Duomox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Duomox może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Duomox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama