LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duphalac (Lactulose)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Duphalac (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 150 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duphalac (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 300 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duphalac Fruit (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 500 ml n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,80 Cena 100% (zł): 28,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Duphalac

Mylan Healthcare Sp. z o.o., Mylan IRE Healthcare Ltd.

SKŁAD
1 ml roztworu doustnego zawiera 667 mg laktulozy. Preparat zawiera laktozę, galaktozę i niewielkie ilości fruktozy.

Wskazania

Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy.
Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (np.: żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu).

Dawkowanie

Zaparcia lub przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych
Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Dawka początkowa: 15-45 ml roztworu doustnego na dobę (10-30 g laktulozy na dobę). Dawka podtrzymująca: 15-30 ml roztworu doustnego na dobę (10-20 g laktulozy na dobę).
Dzieci
Dzieci od 7 do 14 lat: dawka początkowa 15 ml roztworu doustnego na dobę (10 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca 10-15 ml roztworu doustnego na dobę (7-10 g laktulozy na dobę).
Dzieci od 1 do 6 lat: dawka początkowa 5-10 ml roztworu doustnego na dobę (3-7 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca 5-10 ml roztworu doustnego na dobę (3-7 g laktulozy na dobę).
Niemowlęta: dawka początkowa 5 ml roztworu doustnego na dobę (do 3 g laktulozy na dobę); dawka podtrzymująca 5 ml roztworu doustnego na dobę (do 3 g laktulozy na dobę).
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.
Sposób podawania
Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze, np. podczas śniadania. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać odpowiednią ilość płynów (około 1,5-2 litrów, tj. 6-8 szklanek) w ciągu dnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Galaktozemia. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego (np. ostra choroba zapalna jelit, taka jak wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna).

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany podczas ciąży. Nie przewiduje się wpływu na noworodka (niemowlę) podczas karmienia piersią, ze względu na niewielką ogólną ekspozycję kobiety karmiącej na laktulozę - preparat może być stosowany podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner