Duphalac (Lactulose, Laktuloza) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duphalac (Lactulose, Laktuloza) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Duphalac (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,50 Cena 100% (zł): 11,50 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

Duphalac: roztwór doustny (667 mg/ml) 1 but. 150 ml

Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Lek przeczyszczający osmotyczny.

SKŁAD
1 ml wodnego roztworu doustnego zawiera 667 mg laktulozy. Preparat może zawierać laktozę, galaktozę i małe ilości fruktozy.

WSKAZANIA
Zaparcia: regulacja fizjologicznej czynności okrężnicy.
Przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych (żylaki odbytu, po operacjach w obrębie jelita grubego lub odbytu).
Encefalopatia wątrobowa: leczenie i zapobieganie śpiączce wątrobowej lub stanom przedśpiączkowym.

DAWKOWANIE
Zaparcia lub przypadki konieczności zmiękczenia stolca ze względów medycznych
Laktulozę można stosować w pojedynczej dawce dobowej lub w 2 dawkach. Po kilku dniach dawka początkowa może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej na podstawie uzyskanej odpowiedzi na leczenie. Efekt leczniczy może wystąpić po kilku dniach (2-3 dni) leczenia.
Dorośli i młodzież powyżej 14 lat
Dawka początkowa: 15-45 ml roztworu doustnego na dobę. Dawka podtrzymująca: 15-30 ml roztworu doustnego na dobę.
Dzieci
Dzieci od 7 do 14 lat: dawka początkowa 15 ml roztworu doustnego na dobę; dawka podtrzymująca 10-15 ml roztworu doustnego na dobę.
Dzieci od 1 do 6 lat: dawka początkowa 5-10 ml roztworu doustnego na dobę; dawka podtrzymująca 5-10 ml roztworu doustnego na dobę.
Niemowlęta: dawka początkowa 5 ml roztworu doustnego na dobę; dawka podtrzymująca 5 ml roztworu doustnego na dobę.
Encefalopatia wątrobowa
Dorośli
Dawka początkowa: 3-4 razy na dobę po 30-45 ml roztworu doustnego. Dawka ta może zostać dostosowana do dawki podtrzymującej, aby pacjent oddawał luźny stolec 2-3 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży (do 18 lat) z encefalopatią wątrobową nie zostały ustalone.
Osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania.
Sposób podawania
Roztwór laktulozy może być podawany rozcieńczony lub nierozcieńczony. Pojedynczą dawkę laktulozy należy połknąć bez zbyt długiego przetrzymywania w jamie ustnej. W przypadku jednej dawki dobowej należy ją przyjmować o tej samej porze np. podczas śniadania. W trakcie stosowania leków przeczyszczających zaleca się wypijać dużą ilość płynów (około 1,5-2 l na dobę, tj. 6-8 szklanek).

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Galaktozemia. Niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub ryzyko perforacji przewodu pokarmowego.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w czasie ciąży. Nie przewiduje się wpływu na noworodka (niemowlę) podczas karmienia piersią, ze względu na niewielką ogólną ekspozycję kobiety karmiącej na laktulozę - preparat może być stosowany podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo często: biegunka. Często: wzdęcia, bóle brzucha, nudności i wymioty. Niezbyt często: zaburzenia równowagi elektrolitowej w wyniku biegunki.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

Duphalac (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 300 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Duphalac Fruit (OTC) roztwór doustny 667 mg/ml 1 but. 500 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,80 Cena 100% (zł): 28,80 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie