LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Dupixent (Dupilumab)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Dupixent (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 200 mg 2 amp.-strzyk. 1,14 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dupixent (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 200 mg 2 wstrzykiwacze 1,14 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dupixent (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 300 mg 2 amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Dupixent (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 300 mg 2 wstrzykiwacze 2 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dupixent

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sanofi Winthrop Industrie

Co zawiera Dupixent?

Lek Dupixent jest dostępny w ampułko-strzykawce (2 dawki) oraz we wstrzykiwaczu (2 dawki). Lek jest dostępny na receptę.
1 ampułko-strzykawka z lekiem zawiera 200 mg lub 300 mg dupilumabu.
1 wstrzykiwacz z lekiem zawiera 200 mg lub 300 mg dupilumabu.

Jak działa Dupixent?

Lek zawiera dupilumab, który należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Jego działanie polega na blokowaniu działania białek zwanych IL-4 i IL-13. Białka to występują w organizmie i odgrywają ważną rolę w wywoływaniu objawów atopowego zapalenia skóry, astmy, przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, świerzbiączki guzkowej i eozynofilowego zapalenia przełyku.

Kiedy stosować Dupixent?

Lek Dupixent jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Stosowany jest również w leczeniu dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat z ciężkim atopowym zapaleniem skóry. Lek Dupixent może być stosowany sam lub razem z lekami przeciw atopowemu zapaleniu skóry stosowanymi na skórę.
Lek Dupixent jest stosowany z innymi lekami na astmę w leczeniu podtrzymującym ciężkiej astmy u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych, u których astma nie jest wystarczająco kontrolowana za pomocą dotychczas stosowanych leków przeciwastmatycznych.
Lek Dupixent jest stosowany z innymi lekami w leczeniu podtrzymującym u dorosłych chorych na przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, u których choroba nie jest wystarczająco kontrolowana za pomocą dotychczas stosowanych leków na tę chorobę (lek Dupixent może również zmniejszyć konieczność przeprowadzenia operacji i stosowania ogólnych kortykosteroidów).
Lek Dupixent jest stosowany w leczeniu dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej świerzbiączką guzkową. Lek Dupixent może być stosowany sam lub razem z lekami przeciw świerzbiączce guzkowej stosowanymi na skórę.
Lek Dupixent jest stosowany w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, o masie ciała co najmniej 40 kg, z eozynofilowym zapaleniem przełyku.
Lek Dupixent jest stosowany z innymi lekami w leczeniu podtrzymującym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u osób dorosłych z niekontrolowaną POChP.

Jak stosować Dupixent?

Dawkowanie leku Dupixent w poszczególnych wskazaniach i długość leczenia ustala lekarz. Lekarz udzieli informacji o terminach wykonywania wstrzyknięć i wizytach kontrolnych. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, ponieważ po przerwaniu leczenia objawy chorób mogą się nasilić.

Sposób podawania

Lek Dupixent jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym. Po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę, wstrzyknięcia leku mogą być wykonywanie samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna. Należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do leku i ściśle przestrzegać zawartych w niej zaleceń. Każda ampułko-strzykawka lub wstrzykiwacz z lekiem są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użycia; zużytą strzykawkę lub wstrzykiwacz należy wyrzucić od razu po użyciu. Lek można wstrzykiwać w brzuch lub udo; jeśli wstrzyknięcie wykonuje inna osoba, można je wykonać również w ramię. Leku nie należy podawać w okolicy 5 cm wokół pępka ani w miejscach gdzie skóra jest bolesna, uszkodzona, zasiniona lub w której są blizny. Za każdym razem należy zmieniać miejsce wstrzyknięcia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Dupixent?

Jeśli pacjent zapomni o wstrzyknięciu dawki leku Dupixent, powinien poinformować o tym lekarza, który ustali jak będzie wyglądał harmonogram kolejnych wstrzyknięć leku.

Kiedy Dupixent nie może być stosowany?

Leku Dupixent nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dupilumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy w leczeniu ciężkiego atopowego zapalenia skóry.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat w leczeniu astmy.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych z polipami nosa.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu świerzbiączki guzkowej.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat w leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku.
Lek Dupixent nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Dupixent?

Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu leku Dupixent lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, który będzie uwzględniał analizę przeciwwskazań i środków ostrożności związanych z jego stosowaniem. Lekarz przeanalizuje dotychczasowe leczenie u każdego pacjenta i jeśli zastosowanie leku Dupixent będzie odpowiednie, przedstawi dokładne zalecenia odnośnie leczenia atopowego zapalenia skóry, astmy, przewlekłego zapalenia nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, świerzbiączki guzkowej, eozynofilowego zapalenia przełyku oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, łącznie ze stosowaniem innych leków w tych chorobach. Jeśli u pacjenta występuje zakażenie pasożytami jelitowymi, lekarz może opóźnić leczenie tym lekiem do czasu wyleczenia zakażenia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza. Lekarz przekaże wytyczne odnośnie harmonogramu podawania leku oraz zalecenia dotyczące kontroli leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Dupixent lekarz sprawdzi, czy pacjent wymaga jakichkolwiek szczepień, ponieważ w trakcie jego stosowania nie mogą być wykonywane szczepienia szczepionkami żywymi i żywymi atenuowanymi.
Należy przerwać stosowanie leku Dupixent i powiadomić lekarza lub zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów reakcji alergicznej. Należy poinformować lekarza w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nowych lub nasilających się problemów z oczami, w tym bólu oczu lub zmian widzenia.

Jak stosować Dupixent z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Dupixent w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz omówi z pacjentką jakie są potencjalne zagrożenia dla ciąży w związku ze stosowaniem leku Dupixent. W przypadku kobiet karmiących piersią konieczne jest również omówienie korzyści i zagrożenia w związku ze stosowaniem leku Dupixent.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Dupixent?

Działania niepożądane występujące podczas terapii lekiem Dupixent są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi leku są: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (np. zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie, ból, zasinienie), zapalenie spojówek, ból stawów, opryszczka oraz zwiększenie we krwi liczby pewnego rodzaju białych krwinek zwanych eozynofilami. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się po pomoc medyczną, jeśli po podaniu leku Dupixent pojawią się objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takie jak obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, trudności z oddychaniem, omdlenia, zawroty głowy, osłabienie, gorączka, ogólne złe samopoczucie, powiększone węzły chłonne, pokrzywka, swędzenie, ból stawów, wysypka skórna.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Dupixent?

W razie wstrzyknięcia większej niż zalecana ilości leku lub zbyt wczesnego podania kolejnej dawki, należy poinformować o tym lekarza.

Czy Dupixent wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Dupixent nie powinien mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Dupixent?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym (pudełku tekturowym) w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać. W razie potrzeby ampułko-strzykawkę lub wstrzykiwacz można przechowywać w temperaturze pokojowej do 25°C przez maksymalnie 14 dni. W razie konieczności wyjęcia opakowania na stałe z lodówki należy zanotować datę wyjęcia z lodówki i zastosować lek Dupixent w ciągu 14 dni. Po wyjęciu ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza z lodówki należy odczekać co najmniej 45 minut, aby w sposób naturalny ogrzały się do temperatury pokojowej; nie należy ich ogrzewać w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że ciecz jest mętna, zmieniła barwę lub zawiera widoczne cząstki stałe.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Dupixent - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Dupixent - powiązane artykuły

Piątek, 22 marca 2024

Nowa lista refundacyjna od 1 kwietnia 2024 r. - zmiany w programach lekowych i chemioterapii Lista refundacyjna na dzień 1 kwietnia 2024 r.– informacje ogólne Lista...

Więcej »
Wtorek, 18 października 2022

Nowości refundacyjne w programach lekowych od listopada 2022 Lista refundacyjna na dzień 1 listopada 2022 r. – informacje ogólne Lista refundacyjna na dzień 1 listopada 2022...

Więcej »
Piątek, 15 kwietnia 2022

Majowa lista refundacyjna - zobacz zmiany Majowa lista refundacyjna – informacje ogólne Majowa lista refundacyjna – zmiany dopłat pacjenta do leków Majowa lista...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem