LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duraphat 5000 (Sodium fluoride) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Duraphat 5000 (OTC) pasta do zębów 1 tuba 51 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,30 Cena 100% (zł): 40,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Duraphat 5000

CP GABA GmbH

SKŁAD
1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluoru (w postaci fluorku sodu), co odpowiada 5000 ppm fluoru. 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg benzoesanu sodu.

Wskazania

Profilaktyka przeciwpróchnicza osób dorosłych, szczególnie pacjentów z grup ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności (koron zębów i (lub) korzeni).

Dawkowanie

Pacjenci powyżej 16. roku życia
Czyścić zęby codziennie w następujący sposób: każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów, nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę (2 cm pasty wyciśniętej z tuby zawiera 3 do 5 mg fluoru). Czyścić zęby 3 razy dziennie po każdym posiłku. Wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów. Czas czyszczenia powinien wynosić około 3 minuty.
Dzieci i młodzież
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 16. roku życia.
Sposób podawania
Preparat przeznaczony do higieny zębów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży oraz karmienia piersią, chyba że przeprowadzono uważną ocenę korzyści i ryzyka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Może wystąpić uczucie pieczenia w jamie ustnej. Rzadko: reakcje nadwrażliwości.

UWAGI
Pasta ma dużą zawartość fluoru; przed zastosowaniem preparatu należy uzyskać poradę stomatologa. Przed użyciem preparatu powinna być przeprowadzona ocena całkowitej ilości przyjmowanego fluoru (np. woda fluorowana, sól fluorowana, inne leki zawierające fluor). Podczas stosowania preparatu należy unikać przyjmowania tabletek zawierających fluor, kropli, gumy do żucia, żelów, lakierów oraz fluorowanej wody lub soli. Podczas oceny ilości przyjmowanego jonu fluoru, którego zalecana dawka ze wszystkich źródeł wynosi 0,05 mg na kg mc. na dobę, a maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 1 mg, należy wziąć pod uwagę możliwość połknięcia pewnej ilości pasty do zębów podczas mycia zębów.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama