LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Duspatalin retard (Mebeverine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Duspatalin retard (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Duspatalin retard (Rp) kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg 60 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 53,00 Cena 100% (zł): 53,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Duspatalin retard

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera Duspatalin retard?

Lek Duspatalin retard występuje w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 200 mg chlorowodorku mebeweryny.

Jak działa Duspatalin retard?

Mebeweryna działa bezpośrednio na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i reguluje pracę (motorykę) przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Duspatalin retard?

Lek Duspatalin retard jest stosowany w leczeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Objawy zespołu jelita drażliwego obejmują: bóle i kurcze brzucha, wzdęcia i oddawanie wiatrów, biegunkę, zaparcia lub obie te dolegliwości, małe, twarde stolce w kształcie kulek lub wstążek.

Jak stosować Duspatalin retard?

Dawkowanie leku Duspatalin retard, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Kapsułki należy połykać w całości i popijać odpowiednią ilością wody (przynajmniej 100 ml). Kapsułek nie należy rozgniatać lub gryźć. Należy spróbować przyjmować kapsułki o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Duspatalin retard?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Duspatalin retard nie może być stosowany?

Leku Duspatalin retard nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (mebewerynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Duspatalin retard nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Duspatalin retard?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Duspatalin retard lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki.

Jak stosować Duspatalin retard z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Duspatalin retard w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Duspatalin retard u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Duspatalin retard?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Duspatalin retard, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy przerwać przyjmowanie leku Duspatalin retard i natychmiast skontaktować się z lekarzem: trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, szyi, ust, języka lub gardła.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Duspatalin retard?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Czy Duspatalin retard wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Duspatalin retard wpływał na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Duspatalin retard?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama