LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dutrozen (Dutasteride + Tamsulosin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dutrozen (Rp) kapsułki twarde 0,5 mg + 0,4 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,00 Cena 100% (zł): 38,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dutrozen

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Zentiva k.s.

Co zawiera Dutrozen?

Lek Dutrozen występuje w postaci kapsułek i jest dostępny na receptę.
1 kapsułka zawiera 0,5 mg dutasterydu i 0,4 mg chlorowodorku tamsulosyny. Lek zawiera glikol propylenowy oraz śladowe ilości lecytyny sojowej.

Jak działa Dutrozen?

Lek Dutrozen zawiera 2 substancje czynne: dutasteryd i tamsulosynę. Dutasteryd zmniejsza wytwarzanie hormonu - dihydrotestosteronu, co powoduje zmniejszenie prostaty i złagodzenie objawów, a także zmniejsza ryzyko ostrego zatrzymania moczu i konieczności wykonania operacji. Tamsulosyna działa rozkurczająco na mięśnie prostaty, co ułatwia przepływ moczu i powoduje szybkie złagodzenie objawów.

Kiedy stosować Dutrozen?

Lek Dutrozen jest stosowany u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (powiększonym gruczołem krokowym, czyli prostatą), który jest spowodowany nadmiernym wytwarzaniem hormonu - dihydrotestosteronu.

Jak stosować Dutrozen?

Dawkowanie leku Dutrozen, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Dutrozen należy przyjmować 30 minut po takim samym posiłku każdego dnia. Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Kapsułek nie należy rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułek może spowodować ból w jamie ustnej lub ból gardła.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Dutrozen?

Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną kapsułkę o zwykłej porze.

Kiedy Dutrozen nie może być stosowany?

Leku Dutrozen nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (dutasteryd i tamsulosynę), inne leki z grupy inhibitorów 5-alfa-reduktazy (do której należy dutasteryd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie należy stosować leku w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.
Lek Dutrozen nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Dutrozen?

Przed przepisaniem leku Dutrozen lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje czy można lek zastosować. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli w trakcie leczenia pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej przez lekarza dawki leku. Lekarz prowadzący zleci badania kontrolne związane z leczeniem łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek Dutrozen może mieć wpływ na ciśnienie krwi i wywoływać zawroty głowy lub rzadko omdlenie - w przypadku wystąpienia zawrotów głowy, kiedykolwiek podczas leczenia, należy usiąść lub położyć się i poczekać na ustąpienie objawów. Jeśli u pacjenta planowany jest zabieg chirurgiczny usunięcia zaćmy, należy poinformować lekarza okulistę o stosowaniu aktualnie lub w przeszłości leku Dutrozen lub innego leku zawierającego tamsulosynę. Kobietom, dzieciom i młodzieży nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku Dutrozen, ponieważ substancja czynna może być wchłaniana przez skórę; w przypadku kontaktu leku ze skórą, zanieczyszczoną powierzchnię należy jak najszybciej umyć wodą z mydłem.

Jak stosować Dutrozen z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Dutrozen w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Dutrozen nie wolno stosować u kobiet. Kobietom w ciąży (lub mogącym być w ciąży) nie wolno dotykać uszkodzonych kapsułek leku. Substancja zawarta w leku - dutasteryd wchłania się przez skórę i może zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka płci męskiej (szczególne ryzyko istnieje w trakcie pierwszych 16 tygodni ciąży). Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z lekiem Dutrozen, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli partnerka jest w ciąży lub może być w ciąży należy unikać narażania jej na kontakt z nasieniem mężczyzny stosującego lek Dutrozen.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Dutrozen?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie terapii lekiem Dutrozen, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Dutrozen i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala w przypadku wystąpienia objawów reakcji uczuleniowej (takich jak wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk powiek, twarzy, warg, rąk i nóg) lub objawów poważnej reakcji skórnej (takich jak rozległa wysypka z pęcherzami i łuszczącą się skórą, szczególnie w okolicy ust, nosa, oczu i narządów płciowych).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Dutrozen?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Dutrozen wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Dutrozen może u niektórych pacjentów powodować zawroty głowy, co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn - jeśli wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Dutrozen?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama