LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Dymista (Azelastine + Fluticasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Dymista (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 137 µg + 50 µg/dawkę donosową 1 but. 23 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 63,00 Cena 100% (zł): 63,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Dymista

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera Dymista?

Lek Dymista występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 naciśnięcie dozownika uwalnia 137 mikrogramów chlorowodorku azelastyny i 50 mikrogramów propionianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa i skurcz oskrzeli.

Jak działa Dymista?

Lek Dymista zawiera dwie substancje czynne: azelastynę i flutykazon. Azelastyna jest lekiem przeciwhistaminowym, zmniejszającym objawy alergicznego nieżytu nosa. Flutykazon należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, które zmniejszają stan zapalny.

Kiedy stosować lek Dymista?

Lek Dymista jest stosowany w celu złagodzenia objawów sezonowego i całorocznego alergicznego nieżytu nosa o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, jeśli stosowanie innych podawanych donosowo preparatów zawierających tylko lek przeciwhistaminowy lub kortykosteroid uważa się za niewystarczające. Lek Dymista łagodzi objawy alergii, takie jak: wyciek z nosa, kichanie, swędzenie i zatkanie nosa.

Jak stosować lek Dymista?

Dawkowanie leku Dymista, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Dymista należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Dymista?

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy to zrobić jak najszybciej, a następnie zastosować kolejną dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Dymista nie może być stosowany?

Leku Dymista nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (azelastynę i flutykazon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Dymista nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Dymista?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dymista lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej dawki. Należy poradzić się lekarza w przypadku utrzymywania się objawów. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jak stosować lek Dymista z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Dymista w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Dymista u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Dymista?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Dymista, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Dymista?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem. W razie przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym.

Czy Dymista wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Dymista wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Bardzo rzadko występuje uczucie zmęczenia i zawroty głowy, które mogą być spowodowane samą chorobą lub stosowaniem leku Dymista - w takich przypadkach nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Należy wziąć pod uwagę, że picie alkoholu może nasilić takie działanie.

Jak przechowywać lek Dymista?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 6 miesięcy od pierwszego otwarcia aerozolu do nosa.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama