LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Ebetrexat (Methotrexate)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 7,5 mg/0,375 ml 1 amp.-strzyk. 0,375 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,20
0,00
Cena
100% (zł):
23,21
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 7,5 mg/0,375 ml 4 amp.-strzyk. 0,375 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,20
0,00
Cena
100% (zł):
88,99
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 10 mg/0,5 ml 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,20
0,00
Cena
100% (zł):
116,19
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 15 mg/0,75 ml 4 amp.-strzyk. 0,75 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,20
0,00
Cena
100% (zł):
169,61
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 20 mg/ml 4 amp.-strzyk. 1 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
3,41
0,00
Cena
100% (zł):
222,44
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 25 mg/1,25 ml 4 amp.-strzyk. 1,25 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
4,27
0,00
Cena
100% (zł):
274,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ebetrexat (Rp) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 30 mg/1,5 ml 4 amp.-strzyk. 1,5 ml
Refundacja
R
65+, 18-
Opłata
pacjenta (zł):
5,12
0,00
Cena
100% (zł):
327,19
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ebetrexat

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Co zawiera lek Ebetrexat?

Lek Ebetrexat jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce w sześciu dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 ml roztworu zawiera 20 mg metotreksatu. 1 ampułko-strzykawka zawiera: 7,5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg lub 30 mg metotreksatu.

Jak działa lek Ebetrexat?

Metotreksat spowalnia wzrost pewnych komórek w organizmie, które się szybko dzielą, działa przeciwzapalnie oraz hamuje nadmierną aktywność układu immunologicznego.

Kiedy stosować lek Ebetrexat?

Lek Ebetrexat jest stosowany w leczeniu pacjentów z:
- czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów u dorosłych pacjentów;
- wielostawowymi postaciami (kiedy zajętych jest 5 lub więcej stawów) ciężkiego czynnego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, jeśli leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi okazało się nieskuteczne;
- ciężką, oporną na leczenie, prowadzącą do niesprawności łuszczycą u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na inne rodzaje leczenia, takie jak fototerapia, fotochemioterapia (PUVA) i retinoidy u dorosłych pacjentów;
- ciężką łuszczycą stawową (łuszczycowe zapalenie stawów) u dorosłych pacjentów.

Jak stosować lek Ebetrexat?

Lekarz ustali odpowiednią dla pacjenta dawkę leku oraz długość leczenia. Nie należy samodzielnie przerywać lub kończyć leczenia.

Sposób podawania

Lek Ebetrexat podaje się tylko raz na tydzień. Wspólnie z lekarzem należy wybrać odpowiedni dzień tygodnia, w którym wykonywane będzie wstrzyknięcie. Lek Ebetrexat jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym, domięśniowym lub dożylnym. U dzieci i młodzieży lek można podawać tylko podskórne lub domięśniowo. U dorosłych dożylne podanie leku wykonuje się w postaci szybkiego wstrzyknięcia. Na początku leczenia lek może być podawany przez personel medyczny. Lekarz może zdecydować, że pacjent może samodzielnie wstrzykiwać lek podskórnie po odpowiednim przeszkoleniu w tym zakresie. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących prawidłowego podawania leku zawartych w instrukcji dołączonej do opakowania leku. Miejscami odpowiednimi do samodzielnego wykonana wstrzyknięcia podskórnego są brzuch lub udo. Każda ampułko-strzykawka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia, a każde wstrzyknięcie należy wykonywać w inne miejsce. Nie należy wykonywać wstrzyknięć w miejscach, w których skóra jest bolesna, zaczerwieniona, stwardniała lub występują blizny albo rozstępy.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ebetrexat?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować przyjmowanie zalecanej dawki leku.

Kiedy lek Ebetrexat nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (metotreksat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować: jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek, ciężką chorobę wątroby lub zaburzenia układu krwiotwórczego; jeśli pacjent spożywa duże ilości alkoholu; jeśli pacjent ma zaburzenia czynności układu odpornościowego; jeśli pacjent ma ciężkie lub współistniejące zakażenie, np. gruźlicę i HIV; jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową (w tym owrzodzenie jamy ustnej). Leku nie należy stosować u pacjentek w ciąży lub karmiących piersią. Nie stosować leku u osób otrzymujących w tym samym czasie szczepionki zawierające żywe drobnoustroje.
Leku Ebetrexat nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ebetrexat?

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Ebetrexat lekarz przeprowadzi wywiad, zweryfikuje dotychczasowe leczenie oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z tym lekiem. Przed rozpoczęciem leczenia u pacjenta zostaną wykonane odpowiednie badania, aby ocenić czy można u pacjenta rozpocząć leczenie lekiem Ebetrexat. Konieczne będą wizyty kontrolne, w czasie których lekarz będzie regularnie oceniał stan pacjenta i efekty leczenia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku, należy porozumieć się z lekarzem.
Podczas leczenia lekarz może zlecić wykonanie u pacjenta następujących badań: badanie jamy ustnej i gardła pod kątem zmian na śluzówce takich jak stany zapalne lub owrzodzenia; badania krwi (morfologia krwi z liczbą krwinek i pomiarem stężenia metotreksatu w surowicy); badanie krwi w celu monitorowania czynności wątroby; badania obrazowe w celu monitorowania stanu wątroby; badanie krwi w celu monitorowania czynności nerek; monitorowanie układu oddechowego oraz w razie konieczności badanie czynności płuc.
Należy unikać kontaktu leku z powierzchnią skóry lub śluzówek.

Jak stosować lek Ebetrexat z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Ebetrexat z jedzeniem i piciem?

Podczas leczenia lekiem Ebetrexat należy unikać spożywania alkoholu, a także nadmiernej ilości kawy, napojów zawierających kofeinę i czarnej herbaty.

Czy można stosować lek Ebetrexat w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Ebetrexat u kobiet w ciąży, ponieważ lek może spowodować wady wrodzone, działać szkodliwie na nienarodzone dziecko lub wywołać poronienie. Jeśli pacjentka jest w wieku rozrodczym, przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć u niej ciążę, np. wykonując test ciążowy. Pacjentka powinna unikać zajścia w ciążę w czasie leczenia lekiem Ebetrexat i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu, stosując przez cały ten czas niezawodne metody antykoncepcji. Jeśli pacjentka w czasie leczenia zajdzie w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza. Mężczyźni przyjmujący lek Ebetrexat powinni unikać zapłodnienia partnerki i nie mogą być dawcami nasienia w czasie leczenia i przez co najmniej 6 miesięcy po jego zakończeniu. Nie wolno karmić piersią podczas leczenia lekiem Ebetrexat.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ebetrexat?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Ebetrexat są opracowane w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstsze działania niepożądane to: utrata apetytu, nudności, wymioty, ból brzucha, zapalenie i owrzodzenia jamy ustnej i gardła, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ebetrexat?

W razie podejrzenia zastosowania zbyt dużej dawki leku należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza.

Czy lek Ebetrexat wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U pacjentów leczonych lekiem Ebetrexat mogą wystąpić objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, np. zmęczenie i zawroty głowy - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn, jeśli pojawią się takie objawy.

Jak przechowywać lek Ebetrexat?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie należy stosować leku, jeśli roztwór nie jest klarowny i zawiera wytrącone cząstki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Ebetrexat - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem