LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Efferalgan czopki (Paracetamol)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Efferalgan (OTC) czopki doodbytnicze 80 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
13,50
Cena
100% (zł):
13,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Efferalgan (OTC) czopki doodbytnicze 150 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
13,50
Cena
100% (zł):
13,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Efferalgan (OTC) czopki doodbytnicze 300 mg 10 szt.
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
13,50
Cena
100% (zł):
13,50
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Efferalgan czopki

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Upsa SAS

Co zawiera Efferalgan czopki?

Lek Efferalgan występuje w postaci czopków doodbytniczych w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne bez recepty.
1 czopek zawiera 80 mg, 150 mg lub 300 mg paracetamolu.

Jak działa Efferalgan?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

Kiedy stosować Efferalgan czopki?

Gorączka. Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia. Bóle różnego pochodzenia.

Jak stosować Efferalgan czopki?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dzieci
  U dzieci należy przestrzegać dawkowania w odniesieniu do masy ciała - zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi około 15 mg/kg masy ciała. W razie konieczności można ją podać do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 6 godzin. Zalecana maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg masy ciała.
Dawkowanie czopków 80 mg
Lek Efferalgan czopki 80 mg jest przeznaczony dla niemowląt i dzieci o masie ciała od 5 do 10 kg (w wieku około 2 do 24 miesięcy) jedynie na zlecenie lekarza. Zalecana dawka jednorazowa to 1 czopek Efferalgan 80 mg. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 czopki Efferalgan 80 mg na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 320 mg).
  Dawkowanie czopków 150 mg
  Lek Efferalgan czopki 150 mg jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała od 10 do 15 kg (w wieku około 24 miesięcy do 3 lat). Zalecana dawka jednorazowa to 1 czopek Efferalgan 150 mg. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 czopki Efferalgan 150 mg na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 600 mg).
   Dawkowanie czopków 300 mg
   Lek Efferalgan czopki 300 mg jest przeznaczony dla dzieci o masie ciała od 15 do 30 kg (w wieku około 3 do 9 lat). Zalecana dawka jednorazowa to 1 czopek Efferalgan 300 mg. W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 6 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 czopki Efferalgan 300 mg na dobę (maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 1200 mg).
   Ze względu na możliwość miejscowego działania drażniącego, nie zaleca się stosowania czopków Efferalgan częściej niż 4 razy na dobę. Czas stosowania czopków powinien być możliwie krótki. Nie stosować dawek większych niż zalecane. U dzieci należy zachować równe 6-godzinne odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami zarówno w dzień, jak i w nocy. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku Efferalgan czopki dłużej niż 3 dni.
   • Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg
    Całkowita dawka paracetamolu nie może być większa niż 4 g/dobę, uwzględniając wszystkie leki zawierające paracetamol.
   Osoby w podeszłym wieku

   Zazwyczaj nie ma konieczności modyfikacji dawki w tej grupie pacjentów.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

   Dawkę leku Efferalgan czopki i częstość stosowania należy skonsultować z lekarzem.

   Sposób podawania

   Lek stosuje się doodbytniczo. Nie zaleca się stosowania czopków w przypadku biegunki.

   Kiedy Efferalgan czopki nie może być stosowany?

   Leku Efferalgan czopki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Efferalgan czopki nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna nieskutecznie leczona choroba wątroby; jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia; w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną; u pacjenta po przebytym ostatnio zapaleniu odbytu, odbytnicy lub krwawieniu z odbytu.

   Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Efferalgan czopki?

   Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby, w tym zespół Gilberta, ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa, nadmierne spożywanie alkoholu, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia lub wyniszczenie), długotrwałe niedożywienie, zaburzenia łaknienia, mukowiscydoza, zakażenie wirusem HIV, głodzenie lub wyniszczenie, posocznica, odwodnienie organizmu, zmniejszenie objętości krwi krążącej. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku Efferalgan czopki większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby).

   Jak stosować Efferalgan z innymi lekami?

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
   Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

   Czy można stosować Efferalgan czopki w ciąży i okresie karmienia piersią?

   Lek Efferalgan czopki może być stosowany w czasie ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle monitorowane przez lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka potrzebuje częściej przyjmować lek. Lek Efferalgan czopki może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach.

   Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Efferalgan czopki?

   Rzadko mogą wystąpić: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby neutrofilów, zmiana wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi). Ponadto: niewydolność wątroby, martwica wątroby, zapalenie wątroby; podrażnienie odbytu lub odbytnicy. Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego; ciężkie reakcje skórne: ostra wysypka krostkowa na całym ciele lub z pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, z gorączką i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

   Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Efferalgan czopki?

   W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

   Czy Efferalgan czopki wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

   Stosowanie leku Efferalgan czopki nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

   Jak przechowywać Efferalgan czopki?

   Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

   Efferalgan czopki - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

   Efferalgan czopki - powiązane artykuły

   Główne substancje czynne obniżające gorączkę i łagodzące bóle u dzieci to ibuprofen i paracetamol.w postaciach odpowiednich dla dziecka.

   Więcej »
   banerbaner
   Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
   Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
   Rozumiem