LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Efferalgan tabletki (Paracetamol)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Efferalgan (OTC) tabletki musujące 500 mg 16 szt. n.d. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,50 Cena 100% (zł): 13,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Powiązane artykuły

Paracetamol jest głównym składnikiem znacznej części leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych.

Więcej »

Główne substancje czynne obniżające gorączkę i łagodzące bóle u dzieci to ibuprofen i paracetamol.w postaciach odpowiednich dla wieku dziecka.

Więcej »

Każdą gorączkę zawsze należy doraźnie obniżyc. W celu obniżenia gorączki i złagodzenia bólu stosujemy leki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Więcej »

Główne substancje czynne obniżające gorączkę i łagodzące bóle u dzieci to ibuprofen i paracetamol.w postaciach odpowiednich dla wieku dziecka.

Więcej »

Efferalgan tabletki

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Upsa SAS

Co zawiera Efferalgan tabletki?

Lek Efferalgan występuje w postaci tabletek musujących i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na połowy. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera sód, co należy uwzględnić w bilansie dobowym u osób na diecie niskosodowej lub bezsodowej.

Jak działa Efferalgan?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

Kiedy stosować Efferalgan tabletki?

Ból różnego pochodzenia (bóle głowy, zębów, stawów, mięśni, bóle miesiączkowe, nerwobóle). Leczenie objawowe stanów grypopodobnych i przeziębienia. Gorączka.

Jak stosować Efferalgan tabletki?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
U dorosłych nie stosować leku Efferalgan tabletki bez zalecenia lekarza dłużej niż 5 dni w przypadku bólu, a w przypadku przeziębienia i grypy lub gorączki - dłużej niż 3 dni. U dzieci i młodzieży nigdy nie stosować leku Efferalgan tabletki dłużej niż 3 dni.

 • Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg (w wieku powyżej 15 lat)
  Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. co 4 do 6 godzin, maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 75 mg/kg mc., łącznie nie większa niż 4 g paracetamolu na dobę.
  Zalecana dawka jednorazowa leku wynosi 1 lub 2 tabletki musujące Efferalgan, co 4 do 6 godzin, w sumie nie więcej niż 3 g paracetamolu, czyli 6 tabletek musujących Efferalgan na dobę. W przypadku nasilonego bólu dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki dobowej wynoszącej 4 g paracetamolu, czyli 8 tabletek musujących Efferalgan na dobę. Należy zawsze zachować przynajmniej 4 godziny odstępu pomiędzy dawkami.
 • Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg
  Zalecana dawka jednorazowa paracetamolu wynosi 10 do 15 mg/kg mc. najlepiej co 6 do 8 godzin. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg/kg mc.
  Dzieci o masie ciała od 33 do 50 kg (w wieku od 10 do 15 lat) dawka jednorazowa wynosi 500 mg paracetamolu (1 tabletka Efferalgan); w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej niż 2 g paracetamolu (4 tabletki musujące Efferalgan) na dobę.
  Dzieci o masie ciała od 25 do 33 kg (w wieku od 8 do 10 lat) dawka jednorazowa wynosi 250 mg paracetamolu (pół tabletki Efferalgan); w razie konieczności dawkę można powtarzać co 4-6 godzin, nie należy stosować więcej niż 1,5 g paracetamolu (3 tabletki musujące Efferalgan) na dobę.
  Dzieci o masie ciała od 17 do 25 kg (w wieku od 6 do 8 lat): dawka jednorazowa wynosi 250 mg paracetamolu (pół tabletki Efferalgan); w razie konieczności dawkę można powtarzać co 6 godzin, nie należy stosować więcej 1 g paracetamolu (2 tabletki musujące Efferalgan) na dobę.
  Leku Efferalgan tabletki nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg.
Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Efferalgan tabletki należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania

Tabletkę należy rozpuścić w szklance wody i wypić. Nie żuć ani połykać nierozpuszczonej tabletki.

Kiedy Efferalgan tabletki nie może być stosowany?

Leku Efferalgan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub chlorowodorek propacetamolu (prekursor paracetamolu), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Efferalgan nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby lub czynna nieskutecznie leczona choroba wątroby; jeśli u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jeśli pacjent jest leczony inhibitorami MAO (leki stosowane m.in. w depresji) oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu leczenia; w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami przeciwbólowymi o działaniu agonistyczno-antagonistycznym: buprenorfiną, nalbufiną, pentazocyną; u kobiet w pierwszym trymestrze ciąży. Leku Efferalgan tabletki nie należy stosować u dzieci o masie ciała mniejszej niż 17 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Efferalgan tabletki?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach (ból) lub 3 dniach (gorączka) u dorosłych, lub po 3 dniach u dzieci lub młodzieży, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby, w tym zespół Gilberta, zaburzenia czynności nerek, choroba alkoholowa, nadmierne spożywanie alkoholu, zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia lub wyniszczenie), długotrwałe niedożywienie, zaburzenia łaknienia, mukowiscydoza, zakażenie wirusem HIV, głodzenie lub wyniszczenie, posocznica, odwodnienie organizmu, zmniejszenie objętości krwi krążącej. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby).

Jak stosować Efferalgan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

Czy można stosować Efferalgan tabletki w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Efferalgan może być stosowany w czasie ciąży. Należy przyjmować możliwie najmniejszą dawkę zmniejszającą ból i (lub) gorączkę, przez jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Zalecana dawka i czas trwania leczenia powinny być ściśle monitorowane przez lekarza. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli ból i (lub) gorączka nie zmniejszają się lub gdy pacjentka potrzebuje częściej przyjmować lek. Lek Efferalgan może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko za zgodą lekarza i w indywidualnych przypadkach.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Efferalgan tabletki?

Rzadko mogą wystąpić: złe samopoczucie, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność aminotransferaz wątrobowych. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, częstoskurcz, biegunka, bóle brzucha, nudności, wymioty, kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby neutrofilów, zmiana wartości INR (współczynnik krzepliwości krwi). Ponadto: niewydolność wątroby, martwica wątroby, zapalenie wątroby; podrażnienie odbytu lub odbytnicy. Zgłaszane były bardzo rzadkie, wymagające odstawienia leczenia, przypadki reakcji nadwrażliwości: zaczerwienienie skóry, wysypka, rumień lub pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, skurcz oskrzeli, nadmierne pocenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego; ciężkie reakcje skórne: ostra wysypka krostkowa na całym ciele lub z pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, z gorączką i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Efferalgan tabletki?

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

Czy Efferalgan tabletki wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Stosowanie leku Efferalgan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jak przechowywać Efferalgan tabletki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem