Dodaj do mojego indeksu leków »

Elmetacin (Indometacin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Elmetacin (OTC) aerozol do stosowania zewnętrznego, roztwór 10 mg/g 1 op. 50 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,50 Cena 100% (zł): 32,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Elmetacin

Informacja dla pacjenta

Stada Arzneimittel AG

SKŁAD
1 g roztworu zawiera 10 mg indometacyny.

Wskazania

Objawowe, miejscowe stosowanie w leczeniu bólu spowodowanego:
- stanami zapalnymi powstałymi w wyniku ostrych kontuzji, urazów (skręcenia zwichnięcia, stłuczenia);
- stanem zapalnym tkanek miękkich, np. zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych, torebek stawowych, zesztywnienie stawu barkowego;
- zaostrzeniami choroby zwyrodnieniowej stawów.
Jeśli objawy trwają dłużej niż 3 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie

Dorośli
Preparat nakłada się 3 do 5 razy na dobę. W zależności od wielkości bolesnego obszaru, należy nałożyć 0,5 do 1,5 ml aerozolu, np. należy nacisnąć na pompkę 5 do 15 razy, co odpowiada 4 do 12 mg indometacyny. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 7,5 ml roztworu, co odpowiada 60 mg indometacyny. Preparat powinien być rozpylony tak, aby miejsce zmienione chorobowo było pokryte całkowicie. Nie zaleca się stosowania aerozolu pod opatrunkami okluzyjnymi. Najczęściej wystarczające jest leczenie trwające 1 do 2 tygodni. Nie ustalono korzyści z dłuższego czasu leczenia.
Dzieci i młodzież
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży, ponieważ brak wystarczających badań dotyczących stosowania preparatu w tej grupie wiekowej. U dzieci poniżej 14. roku życia preparat może być stosowany jedynie w przypadku istotnych wskazań powodujących konieczność takiej terapii, i tylko po wnikliwym rozważeniu korzyści i zagrożeń.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu, lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Nie stosować na otwarte rany, skórę zmienioną zapalnie lub zakażoną, wyprysk, błony śluzowe, do oczu. Ostatni trymestr ciąży. Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży (brak wystarczających badań dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej). U pacjentów z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy preparat może być stosowany jedynie w przypadku istotnych wskazań powodujących konieczność takiej terapii, i tylko po wnikliwym rozważeniu korzyści i zagrożeń.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
W pierwszym i drugim trymestrze ciąży preparat może być stosowany jedynie w przypadku istotnych wskazań do terapii i tylko po wnikliwym rozważeniu korzyści i zagrożeń; jeśli zastosowanie preparatu jest bezwzględnie konieczne, należy go stosować na możliwie najmniejszą powierzchnię ciała i przez najkrótszy możliwy czas. Stosowanie preparatu w trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. W okresie karmienia piersią preparat może być stosowany jedynie w przypadku istotnych wskazań do terapii i tylko po wnikliwym rozważeniu korzyści i zagrożeń; należy unikać nakładania preparatu na dużą powierzchnię lub stosowania długotrwałego oraz nie należy stosować preparatu na piersi.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: miejscowe reakcje skórne np. zaczerwienienie, świąd, pieczenie, wysypka. Rzadko: reakcje nadwrażliwości lub miejscowe reakcje alergiczne (kontaktowe zapalenie skóry), zaburzenia żołądka i jelit, ból i zawroty głowy. Jeśli preparat jest stosowany na dużą powierzchnię skóry i długotrwale, mogą wystąpić działania niepożądane, podobne do tych, jakie występują po ogólnym zastosowaniu produktów leczniczych zawierających indometacynę.

UWAGI
Należy chronić oczy przed dostępem preparatu. U pacjentów z astmą, katarem siennym, polipami nosa, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, przewlekłymi zakażeniami układu oddechowego lub u pacjentów z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ, preparat można stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych