LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Emadine (Emedastine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Emadine (Rp) krople do oczu, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 44,70 Cena 100% (zł): 44,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Emadine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Novartis Europharm Ltd.

CO ZAWIERA EMADINE?

1 ml roztworu Emadine zawiera 0,5 mg emedastyny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu.

jak działa emadine?

Emedastyna zmniejsza nasilenie reakcji alergicznej.

kiedy stosować emadine?

Lek Emadine jest przeznaczony do leczenia sezonowego alergicznego zapalenia spojówek oka.

jak stosować emadine?

Dawkowanie leku Emadine, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Emadine należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy zachować co najmniej 10 minut przerwy między zakropleniem leku Emadine a zastosowaniem innych kropli. Maści do oczu należy stosować na końcu.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki emadine?

Jeśli pacjent pominie zastosowanie leku, należy możliwie najszybciej zakroplić do oka 1 kroplę, a później powrócić do normalnego, ustalonego sposobu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy emadine nie może być stosowany?

Leku Emadine nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (emedastynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania emadine?

Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. W razie wystąpienia nieprawidłowych odczuć w obrębie oka, kłucia lub bólu w oku po zastosowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Emadine należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Lek Emadine nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

jak stosować emadine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować emadine w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Emadine u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania emadine?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Emadine, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania emadine?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przemyć oczy, najlepiej jałowym roztworem fizjologicznym soli, a w przypadku jego braku letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku. W razie przypadkowego połknięcia leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Emadine może wpływać na rytm serca.

czy emadine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Po zakropleniu leku Emadine przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie - nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

jak przechowywać emadine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 4 tygodnie od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl