LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Enbrel (Etanercept)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Enbrel (Rpz) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci 10 mg 4 fiolki + 4 amp.-strzyk. rozp. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Enbrel (Rpz) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 25 mg 4 fiolki + 4 amp.-strzyk. rozp. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Enbrel (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 50 mg 4 amp.-strzyk. 1 ml + 4 gaziki
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Enbrel (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 50 mg 4 wstrzykiwacze 1 ml + 4 gaziki
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Enbrel

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Pfizer Europe MA EEIG

Co zawiera lek Enbrel?

Lek Enbrel jest dostępny w fiolkach zawierających proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań (2 dawki), w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (1 dawka) lub w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu (1 dawka). Lek jest dostępny na receptę.
1 fiolka z proszkiem zawiera 10 mg lub 25 mg etanerceptu.
1 ampułko-strzykawka zawiera 50 mg etanerceptu.
1 wstrzykiwacz zawiera 50 mg etanerceptu.

Jak działa lek Enbrel?

Działanie etanerceptu polega na blokowaniu działania substancji o nazwie czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF). Substancja ta uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i jest wykrywana w wysokich stężeniach u pacjentów z chorobami, w leczeniu których stosuje się etanercept. Blokując aktywność TNF, etanercept zmniejsza stan zapalny i inne objawy chorób.

Kiedy stosować lek Enbrel?

U osób dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) lek Enbrel jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, łuszczycowego zapalenia stawów, ciężkiej osiowej spondyloartropatii (w tym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa), łuszczycy o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim - lek jest stosowany, jeśli po stosowaniu innych powszechnie stosowanych schematów leczenia nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi lub okazały się one nieodpowiednie dla pacjenta. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lek Enbrel stosuje się w połączeniu z metotreksatem lub pojedynczo w przypadku, gdy pacjent nie może przyjmować metotreksatu.
U dzieci i młodzieży lek Enbrel jest wskazany w leczeniu niektórych form idiopatycznego młodzieńczego zapalenia stawów oraz w leczeniu łuszczycy o ciężkim przebiegu u pacjentów w wieku od 6 lat w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na fototerapię lub inną terapię układową, lub gdy terapie te są nieodpowiednie dla pacjenta.

Jak stosować lek Enbrel?

Dawkowanie leku Enbrel w poszczególnych wskazaniach oraz czas stosowania ustala lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać stosowania leku, ponieważ po przerwaniu leczenia objawy chorób mogą się nasilić.

Sposób podawania

Lek Enbrel podaje się we wstrzyknięciu podskórnym. Lek może być stosowany z lub bez jedzenia i picia. Lek w postaci proszku musi być rozpuszczony przed podaniem. Lek w ampułko-strzykawce lub we wstrzykiwaczu jest gotowy do użycia. Lek może być podawany samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę. Należy przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Zalecane miejsca wstrzyknięć leku to przednia powierzchnia ud i brzuch (poza 5-centymetrowym obszarem wokół pępka). Jeśli wstrzyknięcie będzie wykonywał opiekun, lek można również podać w zewnętrzną powierzchnię górnej części ramienia. Do każdego następnego wstrzyknięcia należy wybierać inne miejsce. Każde kolejne wstrzyknięcie powinno być wykonane w miejsce oddalone o co najmniej 3 cm od poprzedniego. Leku nie należy wstrzykiwać w miejsca, w których skóra jest tkliwa, zasiniała, zaczerwieniona lub stwardniała; należy unikać miejsc z bliznami lub rozstępami. Jeśli pacjent ma łuszczycę, nie należy wstrzykiwać leku bezpośrednio w miejsca będące ogniskami grudek łuszczycowych.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Enbrel?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy go wstrzyknąć natychmiast po uświadomieniu sobie tego faktu, chyba że kolejna dawka powinna być podana następnego dnia - w tym przypadku nie należy przyjmować pominiętej dawki. Następnie należy kontynuować wstrzyknięcia leku w wyznaczonych dniach. Jeżeli pacjent przypomni sobie o pominiętym wstrzyknięciu w dniu przyjęcia kolejnej dawki leku, nie powinien stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki (dwie dawki w tym samym dniu).

Kiedy lek Enbrel nie może być stosowany?

Leku Enbrel nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etanercept) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów, u których występuje ryzyko posocznicy lub u pacjentów z zakażeniami.
Zasadniczo, nie należy stosować leku Enbrel u dzieci w wieku poniżej 2 lat z wielostawowym zapaleniem stawów lub rozwiniętym skąpostawowym zapaleniem stawów, albo u dzieci w wieku poniżej 12 lat z zapaleniem stawów na tle zapalenia przyczepów ścięgnistych, lub łuszczycowym zapaleniem stawów, albo u dzieci w wieku poniżej 6 lat z łuszczycą.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Enbrel?

Leczenie rozpoczyna i nadzoruje lekarz specjalista posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu chorób, w przypadku których stosuje się lek Enbrel. Przed rozpoczęciem stosowania leku Enbrel lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, zweryfikuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i podejmie decyzję czy lek może być zastosowany. Pacjenci przyjmujący lek Enbrel powinni otrzymać specjalną kartę informacyjną zawierającą najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Należy przerwać stosowanie leku Enbrel i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy wskazujące na wystąpienie ciężkiego zakażenia lub reakcji alergicznej.

Jak stosować lek Enbrel z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Enbrel w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Enbrel w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Enbrel?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Enbrel, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym krwawienie, zasinienie, rumień, świąd, ból i obrzęk) oraz zakażenia (w tym przeziębienia, zakażenia płuc, zapalenie pęcherza i zakażenia skórne). Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Enbrel?

Jeżeli pacjent zastosuje większą niż powinien dawkę leku Enbrel, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Enbrel wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie należy spodziewać się wpływu leku Enbrel na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać lek Enbrel?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2-8°C); nie zamrażać.
Fiolki z proszkiem
Przed przygotowaniem roztworu, lek Enbrel może być przechowywany poza lodówką w temperaturze do 25°C jednorazowo, przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, po którym nie należy go umieszczać ponownie w lodówce. Jeżeli lek nie zostanie zużyty w ciągu 4 tygodni od wyjęcia z lodówki, należy go wyrzucić. Po przygotowaniu roztworu leku zaleca się jego natychmiastowe zużycie. Roztwór może być użyty w ciągu 6 godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze do 25°C. Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że nie jest przezroczysty lub zawiera cząstki stałe.
Ampułko-strzykawki i wstrzykiwacze
Ampułko-strzykawki i wstrzykiwacze należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Lek Enbrel może być przechowywany poza lodówką w temperaturze do 25°C jednorazowo, przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, po którym nie należy go umieszczać ponownie w lodówce. Jeżeli lek nie zostanie zużyty w ciągu 4 tygodni od wyjęcia z lodówki, należy go wyrzucić. Po wyjęciu ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza z lodówki należy poczekać około 15-30 minut, aby roztwór leku osiągnął temperaturę pokojową; nie należy ich ogrzewać w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się , że ma inny kolor, jest mętny lub zawiera duże cząstki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Enbrel - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

Enbrel - powiązane artykuły

Poniedziałek, 28 lutego 2022

Lista produktów zagrożonych brakiem dostępności na dzień 1 marca 2022 krótsza o 8 pozycji. Produkty znajdujące się na liście nie mogą być wywożone za granicę. Czym jest wykaz leków...

Więcej »
banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem