reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Endiex (Nifuroxazide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Endiex (OTC) kapsułki twarde 200 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,90 Cena 100% (zł): 10,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Endiex

Informacja dla pacjenta

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 200 mg nifuroksazydu. Preparat zawiera żółcień pomarańczową i żółcień chinolinową.

Wskazania

Ostra biegunka bakteryjna bez objawów zakażenia ogólnego (biegunka podróżnych, pokarmowa, zapalenie żołądka i jelit).

Dawkowanie

Leczenie preparatem nie powinno trwać dłużej niż 7 dni. W przypadku ciężkiej, długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub utraty apetytu, należy rozważyć nawodnienie dożylne.
Dorośli
800 mg na dobę podawane w 4 dawkach.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600 mg na dobę podawane w 3 dawkach.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci ze znanym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ze względu na ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej). Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względów bezpieczeństwa nifuroksazyd nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Karmienie piersią jest możliwe w przypadku krótkotrwałego stosowania preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub wstrząs anafilaktyczny. U pacjentów ze stwierdzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej istnieje ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej.

UWAGI
Preparat należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw. Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama