LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Enema (Sodium dihydrophosphate + Sodium hydrophosphate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Enema (OTC) roztwór doodbytniczy 32,2 mg + 139 mg/ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Enema

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera dwunastowodny fosforan disodu, w przeliczeniu na substancję bezwodną - 32,2 mg oraz jednowodny diwodorofosforan sodu, w przeliczeniu na substancję bezwodną - 139 mg. Preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu - 0,5 mg.

Wskazania

Zaparcia, oczyszczanie jelita grubego przed badaniami diagnostycznymi, przed i po zabiegach operacyjnych, oczyszczanie jelita ze złogów środka kontrastowego po badaniu radiologicznym oraz oczyszczanie jelita przed i po porodzie.

Dawkowanie

U osób odwodnionych objętość wlewu należy zmniejszyć, ponieważ hipertoniczny roztwór preparatu może spowodować dalsze odwodnienie. Unikać powtarzania wlewów w krótkich odstępach czasu. Nie należy stosować preparatu częściej niż raz na dobę. Środków przeczyszczających nie należy stosować dłużej niż tydzień.
Dorośli
120-150 ml.
Dzieci
Dzieci o masie ciała poniżej 14 kg - 30 ml; dzieci o masie ciała do 27 kg - 60 ml; dzieci o masie ciała do 40 kg - 90 ml. U dzieci w wieku ponad 3 lata preparat stosować tylko po przepisaniu przez lekarza i pod jego nadzorem; u dzieci w wieku do lat 5 stosować szczególnie ostrożnie.
Sposób podawania
Preparat podaje się doodbytniczo, wciskając odpowiednią objętość roztworu wieczorem w dniu poprzedzającyrn wykonanie badania lub zabiegu operacyjnego oraz w dniu operacji. Wlew doodbytniczy w dniu poprzedzającym operację można powtórzyć w przypadku nie uzyskania pełnego oczyszczenia. Roztwór wprowadzany do odbytnicy powinien mieć temperaturę pokojową. Po zastosowaniu preparatu należy podać pacjentowi doustnie dodatkową porcję płynów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Niedrożność jelit, zarośnięcie odbytu, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z jelita grubego. Choroby serca. Nadciśnienie. Choroby nerek. Zapalenie lub objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Bóle brzucha, nudności, wymioty. Dzieci w wieku do 3 lat. Pacjenci odwodnieni.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych, nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Wyjątek stanowi pojedyncza aplikacja preparatu kobietom przed i po porodzie.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: hiperfosfatemia, hipokaliemia oraz kwasica metaboliczna; przemijająca hipokalcemia i hipernatremia, a w konsekwencji odwodnienie (preparat ma obniżoną zawartość fosforanów, co zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych); podrażnienie błony śluzowej odbytu; podrażnienie błony śluzowej odbytu, dreszcze, pęcherze, kłucie, świąd odbytu, ból w miejscu podania; nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia, biegunka; reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka, świąd).

UWAGI
Przed zabiegiem operacyjnym zaleca się wykonanie badania stężenia elektrolitów we krwi. U pacjentów nieprzytomnych, o ograniczonej świadomości oraz z chorobami serca preparat może być podawany tylko w obecności wykwalifikowanego personelu. Należy zachować specjalne środki ostrożności, stosując preparat u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek; u pacjentów otrzymujących leki moczopędne lub leki mogące powodować zaburzenia wodno-elektrolitowe; u pacjentów ze sztucznym odbytem; u pacjentów, u których występują zaburzenia równowagi elektrolitowej; u pacjentów osłabionych lub w podeszłym wieku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama