LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Enterol kapsułki (Saccharomyces boulardii) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Enterol 250 (OTC) kapsułki 250 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Enterol 250 (OTC) kapsułki 250 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 36,00 Cena 100% (zł): 36,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Enterol 250 (OTC) kapsułki 250 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 58,00 Cena 100% (zł): 58,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Enterol kapsułki

Informacja dla pacjenta

Biocodex

SKŁAD
1 kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii. 1 kapsułka zawiera 32,5 mg laktozy jednowodnej.

WSKAZANIA
Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych.
Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków.
Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem.
Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym.
Zapobieganie biegunkom podróżnych.

DAWKOWANIE
Dorośli i dzieci
Ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 kapsułek na dobę, przez okres do 1 tygodnia.
Biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 kapsułek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii.
Biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 kapsułki na dobę przez okres do 4 tygodni.
Biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 kapsułek na dobę.
Biegunka podróżnych: 1 do 4 kapsułek na dobę przez okres do 1 tygodnia.
U dzieci w wieku poniżej 6 lat nie jest wskazane stosowanie kapsułek ze względu na możliwość zadławienia; zaleca się otwieranie kapsułek i dodawanie ich zawartości do napoju lub pokarmu. U dzieci oraz w żywieniu dojelitowym zaleca się stosowanie preparatu w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.
Sposób podawania
Kapsułki należy połknąć, popijając szklanką wody. Kapsułkę można otworzyć, a jej zawartość wsypać do niewielkiej ilości osłodzonego napoju, pokarmu lub dodać do butelki z pokarmem dla dziecka.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży. Zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: wzdęcia. Bardzo rzadko: wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd; reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na całym ciele (osutka).

UWAGI
Należy poinformować pacjenta o konieczności odpowiedniego nawodnienia organizmu oraz zastosowania odpowiedniej diety. Objętość podawanych płynów oraz droga ich podawania (doustna lub dożylna) powinna być dostosowana do nasilenia biegunki, wieku i stanu ogólnego pacjenta.
Preparatu nie należy mieszać z płynami lub potrawami, które są zbyt gorące (temperatura powyżej 50°C), mrożone lub zawierają alkohol.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl