LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Enterol proszek (Saccharomyces boulardii) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Enterol 250 (OTC) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg 10 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Enterol proszek

Biocodex

SKŁAD
1 saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii. 1 saszetka zawiera 32,5 mg laktozy jednowodnej i 471,9 mg fruktozy.

Wskazania

Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych.
Zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem antybiotyków.
Nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem.
Zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym.
Zapobieganie biegunkom podróżnych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci
Ostra biegunka infekcyjna: 1 do 2 saszetek na dobę, przez okres do 1 tygodnia.
Biegunka poantybiotykowa: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii.
Biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 4 saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni.
Biegunka związana z żywieniem dojelitowym: 1 do 2 saszetek na dobę.
Biegunka podróżnych: 1 do 4 saszetek na dobę przez okres do 1 tygodnia.
Preparat w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej jest szczególnie zalecany do stosowania u dzieci oraz w żywieniu dojelitowym.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać i wypić. Proszek z saszetki można także mieszać z pokarmem lub dodawać do butelki z pokarmem dla dziecka.
W żywieniu dojelitowym preparat należy dodać do mieszanki żywieniowej w czasie jej przygotowywania.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży. Zaleca się rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: wzdęcia. Bardzo rzadko: wysypka miejscowa, reakcje alergiczne, pokrzywka, świąd; reakcje anafilaktyczne, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy, wysypka na całym ciele (osutka).

UWAGI
Należy poinformować pacjenta o konieczności odpowiedniego nawodnienia organizmu oraz zastosowania odpowiedniej diety. Objętość podawanych płynów oraz droga ich podawania (doustna lub dożylna) powinna być dostosowana do nasilenia biegunki, wieku i stanu ogólnego pacjenta.
Preparatu nie należy mieszać z płynami lub potrawami, które są zbyt gorące (temperatura powyżej 50°C), mrożone lub zawierają alkohol.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner