Dodaj do mojego indeksu leków »

Envil Kaszel (Ambroxol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Envil Kaszel (OTC) syrop 30 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Envil Kaszel (OTC) tabletki 30 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Envil Kaszel Junior (OTC) syrop 15 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,70 Cena 100% (zł): 11,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Envil Kaszel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ENVIL KASZEL?

Envil Kaszel - tabletki
1 tabletka Envil Kaszel zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Envil Kaszel - syrop
5 ml syropu Envil Kaszel zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.
Envil Kaszel Junior
5 ml syropu Envil Kaszel Junior zawiera 15 mg chlorowodorku ambroksolu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

JAK DZIAŁA ENVIL KASZEL?

Ambroksol ma działanie wykrztuśne i rozrzedzające wydzielinę w drogach oddechowych.

KIEDY STOSOWAĆ ENVIL KASZEL?

Wspomagająco w ostrych i przewlekłych chorobach dróg oddechowych przebiegających z utrudnieniem odkrztuszania lepkiej wydzieliny oskrzelowej np.: rozedma płuc, astma oskrzelowa, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani.

JAK STOSOWAĆ ENVIL KASZEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 do 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
Zalecane dawki stosuje się w leczeniu ostrych chorób dróg oddechowych oraz w początkowym okresie leczenia stanów przewlekłych. W leczeniu długotrwałym (powyżej 14 dni) dawki można zmniejszyć do połowy.
ENVIL KASZEL - TABLETKI
Dorośli
1 tabletka Envil Kaszel 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni, następnie dawkę leku należy zmniejszyć do 1 tabletki Envil Kaszel 2 razy na dobę.
ENVIL KASZEL - SYROP
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
5 ml syropu Envil Kaszel 3 razy na dobę przez pierwsze 2 do 3 dni leczenia, a następnie 5 ml syropu Envil Kaszel 2 razy na dobę.
ENVIL KASZEL JUNIOR - SYROP
Dzieci
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu Envil Kaszel Junior 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci od 3 do 5 lat: 2,5 ml syropu Envil Kaszel Junior 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku do 2 lat: 2,5 ml syropu Envil Kaszel Junior 2 razy na dobę.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed snem. Do opakowania syropu dołączona jest miarka ułatwiająca dawkowanie.

KIEDY ENVIL KASZEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Envil Kaszel nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ambroksol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ENVIL KASZEL?

Jeśli po upływie 4 do 5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Envil Kaszel należy skonsultować się z lekarzem w przypadku występowania choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zaburzeń czynności nerek lub wątroby, astmy oskrzelowej oraz jeśli występuje osłabiony odruch kaszlowy lub zaburzenia oczyszczania rzęskowego oskrzeli, ze względu na możliwość zalegania wydzieliny. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje skórne (w tym zmiany na śluzówkach, np. jamy ustnej, gardła, nosa, oczu, narządów płciowych), należy przerwać stosowanie leku Envil Kaszel i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ ENVIL KASZEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ambroksolu nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ hamują one odruch kaszlowy i utrudniają odkrztuszanie upłynnionego śluzu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ENVIL KASZEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Envil Kaszel w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ENVIL KASZEL?

Rzadko mogą występować: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka, ból i pieczenie podczas oddawania moczu. Ponadto mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd; ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), zgaga, niestrawność, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, zmiany skórne, gorączka, duszność, dreszcze, obrzęk twarzy, ból głowy, suchość śluzówki jamy ustnej.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ENVIL KASZEL?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Envil Kaszel należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ENVIL KASZEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Envil Kaszel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

JAK PRZECHOWYWAĆ ENVIL KASZEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych