EpiPen (Epinephrine, Epinefryna) preparaty: - cena, dawkowanie, wskazania leku - LEKInfo24.pl
Zatrzymaj się w LEKInfo24.pl Sprawdzaj wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie Zaloguj się/Załóż bezpłatne konto
Dodaj do mojego indeksu leków »

EpiPen (Epinephrine, Epinefryna) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
EpiPen Jr. (Rp) roztwór do wstrzykiwań 0,15 mg/dawkę 1 wstrzykiwacz 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 260,00 Cena 100% (zł): 260,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie
Zamknij opis

EpiPen Jr.: roztwór do wstrzykiwań (0,15 mg/dawkę) 1 wstrzykiwacz

Meda Pharma GmbH & Co. KG
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Lek pobudzający układ sercowo-naczyniowy.

SKŁAD
1 ml zawiera 0,5 mg epinefryny. Pojedyncza dawka (0,3 ml) zawiera 0,15 mg epinefryny. Preparat zawiera pirosiarczyn sodu.

WSKAZANIA
Preparat jest wskazany do leczenia nagłych przypadków wstrząsu anafilaktycznego lub reakcji alergicznych na alergeny, np. użądlenia lub ukąszenia owadów, pożywienie lub leki.

DAWKOWANIE
W przypadku nagłych reakcji alergicznych u dzieci dawka wynosi zazwyczaj 0,15 mg epinefryny domięśniowo, w zależności od masy ciała pacjenta (0,01 mg/kg masy ciała). Lekarz może zalecić większą lub mniejszą dawkę leku, w oparciu o dokładną ocenę każdego pacjenta i rozpoznanie ryzyka wystąpienia reakcji zagrażających życiu, które są wskazaniem dla podania preparatu. Lekarz powinien rozważyć zastosowanie innych postaci farmaceutycznych epinefryny do wstrzykiwań u małych dzieci, jeśli konieczne będzie podawanie mniejszych dawek.
W przypadku braku poprawy stanu klinicznego lub pogorszeniu się stanu pacjenta, po początkowym etapie leczenia, może być konieczna druga iniekcja preparatu. Powtórna iniekcja może być podana po około 5 do 15 minut.
Po wykonaniu wstrzyknięcia pacjent powinien zgłosić się do lekarza w celu podjęcia odpowiedniego postępowania i dalszej diagnostyki i (lub) leczenia.
Sposób podawania
Wstrzykiwacze automatyczne należy wstrzykiwać w przednio-boczną stronę uda. Należy poinformować pacjenta, że nie należy wstrzykiwać preparatu w pośladek.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie są znane bezwzględne przeciwwskazania do stosowania preparatu w nagłych reakcjach alergicznych.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: nadmierna potliwość, nudności, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, astenia, drżenia i niepokój. Po podaniu epinefryny mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca. Opisano przypadki obwodowego niedokrwienia po nieumyślnym wstrzyknięciu epinefryny w dłonie lub stopy. W rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych adrenaliną obserwowano kardiomiopatię stresową.

ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanychEpiPen Senior (Rp) roztwór do wstrzykiwań 0,3 mg/dawkę 1 wstrzykiwacz 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 278,00 Cena 100% (zł): 278,00 Wskazania refundacyjneOpis leku Dawkowanie