LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Erelzi (Etanercept)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 25 mg 4 amp.-strzyk. 0,5 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 50 mg 4 amp.-strzyk. 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erelzi (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 50 mg 4 wstrzykiwacze 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Erelzi

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Sandoz GmbH

Co zawiera lek Erelzi?

Lek Erelzi jest dostępny w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce (2 dawki) i w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu (1 dawka). Lek jest dostępny na receptę.
1 ampułko-strzykawka zawiera 25 mg lub 50 mg etanerceptu.
1 wstrzykiwacz zawiera 50 mg etanerceptu.

Jak działa lek Erelzi?

Działanie etanerceptu polega na blokowaniu działania substancji o nazwie czynnik martwicy nowotworu alfa (TNF). Substancja ta uczestniczy w powstawaniu stanu zapalnego i jest wykrywana w wysokich stężeniach u pacjentów z chorobami, w leczeniu których stosuje się etanercept. Blokując aktywność TNF, etanercept zmniejsza stan zapalny i inne objawy chorób.

Kiedy stosować lek Erelzi?

U dorosłych (w wieku 18 lat i starszych) lek Erelzi jest stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim, łuszczycowego zapalenia stawów, ciężkiej osiowej spondyloartropatii (w tym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa), łuszczycy o przebiegu umiarkowanym lub ciężkim - zwykle w każdym przypadku, kiedy po stosowaniu innych powszechnie stosowanych schematów leczenia nie uzyskano wystarczającej odpowiedzi lub okazały się one nieodpowiednie dla pacjenta. W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lek Erelzi jest stosowany w połączeniu z metotreksatem lub w monoterapii, jeżeli leczenie metotreksatem jest nieodpowiednie dla pacjenta.
Lek Erelzi jest wskazany również u dzieci i młodzieży w leczeniu niektórych typów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów oraz w leczeniu łuszczycy o ciężkim przebiegu u pacjentów w wieku od 6 lat i o masie ciała 62,5 kg lub więcej w przypadkach niewystarczającej odpowiedzi na fototerapię lub inną terapię układową, lub gdy terapie te są nieodpowiednie dla pacjenta.

Jak stosować lek Erelzi?

Dawkowanie leku Erelzi w poszczególnych wskazaniach i czas stosowania określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Erelzi, ponieważ przerwanie lub zakończenie leczenia może spowodować nawrót objawów choroby.

Sposób podawania

Lek Erelzi, zarówno w ampułko-strzykawce jak i we wstrzykiwaczu, jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym. Lek może być stosowany z lub bez jedzenia i picia. Lek może być wstrzykiwany samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę - należy wówczas przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu przygotowania i podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Lek jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użycia. Zalecane miejsce do wstrzyknięcia leku to przednia część ud. Lek można również podać w dolną część brzucha, ale nie w miejsca znajdujące się w promieniu 5 centymetrów od pępka. Jeśli wstrzyknięcie wykonuje opiekun, lek można również podać w górną część ramienia. Za każdym razem do podania leku należy wybierać inne miejsce na skórze. Leku nie należy wstrzykiwać w miejsca gdzie skóra jest bolesna, zasiniona, zaczerwieniona, łuszcząca się lub stwardniała; należy unikać miejsc z bliznami lub rozstępami. Jeśli pacjent ma łuszczycę, nie należy wstrzykiwać leku bezpośrednio w miejsca, które są ogniskami grudek łuszczycowych.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Erelzi?

Jeśli pacjent pominął dawkę leku, powinien wstrzyknąć lek natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, chyba że kolejna dawka powinna być podana następnego dnia - w tym przypadku nie należy stosować pominiętej dawki. Następnie należy kontynuować wstrzyknięcia leku w wyznaczonych dniach. Jeżeli pacjent przypomni sobie o pominiętym wstrzyknięciu w dniu przyjęcia kolejnej dawki leku, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki (dwie dawki w tym samym dniu).

Kiedy lek Erelzi nie może być stosowany?

Leku Erelzi nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etanercept) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie wolno stosować u pacjentów z sepsą lub czynnikami ryzyka wystąpienia sepsy ani u pacjentów z zakażeniami.
Lek Erelzi nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 62,5 kg.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Erelzi?

Leczenie będzie rozpoczynał i nadzorował lekarz z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu chorób, w przypadku których stosuje się lek Erelzi. Przed rozpoczęciem leczenia lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje o wdrożeniu leczenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy wskazujące na wystąpienie ciężkiego zakażenia lub reakcji alergicznej.

Jak stosować lek Erelzi z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Erelzi w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Erelzi u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Erelzi?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Erelzi, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku to reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym krwawienie, zaczerwienienie, świąd, ból i obrzęk) oraz zakażenia (w tym zakażenia nosa, gardła, płuc, pęcherza moczowego i skóry). Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Erelzi?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy Erelzi wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Erelzi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Erelzi?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Zarówno ampułko-strzykawkę, jak i wstrzykiwacz należy przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C; nie należy ich zamrażać. Lek Erelzi może być przechowywany poza lodówką w temperaturze do 25°C jednorazowo, przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie, po którym nie należy go umieszczać ponownie w lodówce. Jeżeli lek nie zostanie zużyty w ciągu 4 tygodni od wyjęcia z lodówki, należy go wyrzucić. Po wyjęciu ampułko-strzykawki lub wstrzykiwacza z lodówki należy odczekać około 15-30 minut, aby lek osiągnął temperaturę pokojową; nie należy ogrzewać leku w żaden inny sposób. Nie należy stosować leku, jeśli że roztwór jest mętny, zmienił kolor lub zawiera duże grudki, płatki lub zabarwione cząsteczki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Erelzi - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem