LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Erlis (Tadalafil) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Erlis (Rp) tabletki powlekane 10 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 40,00 Cena 100% (zł): 40,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erlis (Rp) tabletki powlekane 20 mg 2 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 30,00 Cena 100% (zł): 30,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Erlis (Rp) tabletki powlekane 20 mg 4 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 50,00 Cena 100% (zł): 50,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Erlis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Medana Pharma S.A.

CO ZAWIERA ERLIS?

1 tabletka powlekana Erlis zawiera 10 mg lub 20 mg tadalafilu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa erlis?

Tadalafil działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Tadalafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

kiedy stosować erlis?

Erlis jest lekiem przeznaczonym dla dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji (stan, kiedy mężczyzna nie może osiągnąć lub utrzymać wzwodu odpowiedniego do odbycia stosunku płciowego).

jak stosować erlis?

Dawkowanie leku Erlis ustala lekarz. Lek Erlis należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną. Lek Erlis może jeszcze być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki. Leku Erlis nie należy przyjmować częściej niż raz na dobę. Nie zaleca się stałego, codziennego przyjmowania leku. Lek Erlis umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

kiedy erlis nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (tadalafil) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Erlis nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku erlis?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Erlis lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej dawki leku. Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Erlis i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeśli wystąpi pogorszenie lub nagła utrata słuchu, należy przerwać stosowanie leku Erlis i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lek Erlis nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

jak stosować erlis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Erlis nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje: azotany (np. nitrogliceryna, monoazotan izosorbidu, diazotan izosorbidu); leki uwalniające tlenek azotu (np. azotyn amylu, molsidomina); riocyguat.

jak stosować erlis z jedzeniem i piciem?

Sok grejpfrutowy może wpływać na skuteczność leku Erlis i dlatego spożywając go należy zachować ostrożność. Spożywanie alkoholu może wpływać na zdolność pacjenta do uzyskania erekcji i może spowodować przemijające obniżenie ciśnienia krwi. Jeżeli pacjent przyjął lek Erlis lub planuje jego przyjęcie, nie powinien spożywać dużych ilości alkoholu.

czy erlis można stosować w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Erlis nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku erlis?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Erlis, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Erlis i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w razie wystąpienia następujących objawów: ból w klatce piersiowej (nie wolno przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej); nadmiernie przedłużająca się i czasem bolesna erekcja (jeśli erekcja utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem); nagła utrata widzenia; reakcje alergiczne, w tym wysypki.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku erlis?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

czy erlis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Pacjenci powinni poznać swoją reakcję na lek Erlis przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdów lub obsługiwaniu maszyn, ponieważ podczas jego stosowania mogą wystąpić zawroty głowy.

jak przechowywać erlis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl