Dodaj do mojego indeksu leków »

Espumisan 100 mg/ml (Simeticone, Symetykon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Espumisan (OTC) krople doustne, emulsja 100 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,90 Cena 100% (zł): 28,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Espumisan 100 mg/ml

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Berlin-Chemie AG

CO ZAWIERA ESPUMISAN

1 ml (25 kropli) zawiera 100 mg symetykonu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU
Symetykon łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego

.

KIEDY STOSUJE SIĘ ESPUMISAN

Lek stosuje się:
- bez konsultacji z lekarzem: w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęć lub nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym;
- po konsultacji z lekarzem: w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. w przypadku nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym oraz wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Bez konsultacji z lekarzem w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym
Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości, jednak nie dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Lek może być podawany przez dłuższy czas tylko w przypadku zalecenia lekarza. Lek może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym po konsultacji z lekarzem.
Dorośli i młodzież
20 kropli 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 14 lat: 10 do 20 kropli 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 6 lat: 10 kropli 3 do 5 razy na dobę.
Niemowlęta: 5-10 kropli należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią.
Lek może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności również przed snem.
Przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej zgodnie z zaleceniami lekarza
1 ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml rano, w dniu badania.
Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego po konsultacji z lekarzem
2 do 4 ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem.
Przed badaniem żołądka i jelita cienkiego (endoskopią) po konsultacji z lekarzem
2 do 3 ml przed badaniem; w razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji do endoskopu aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego.
Sposób użycia
Dawkę leku można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub miarki.

KIEDY ESPUMISAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych