LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Espumisan 100 mg/ml (Simeticone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Espumisan (OTC) krople doustne, emulsja 100 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,90 Cena 100% (zł): 28,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Espumisan 100 mg/ml

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Berlin-Chemie AG

CO ZAWIERA ESPUMISAN 100 MG/ML?

1 ml (25 kropli) Espumisan zawiera 100 mg symetykonu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA ESPUMISAN?

Symetykon łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego.

KIEDY STOSOWAĆ ESPUMISAN 100 MG/ML?

Lek Espumisan 100 mg/ml stosuje się:
- bez konsultacji z lekarzem: w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęć lub nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym;
- po konsultacji z lekarzem: w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów np. w przypadku nasilonego powstawania gazów w przewodzie pokarmowym w okresie pooperacyjnym oraz wspomagająco w przygotowaniu pacjentów do badań jamy brzusznej (np. badań radiologicznych i ultrasonograficznych oraz badań endoskopowych, jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego).

JAK STOSOWAĆ ESPUMISAN 100 MG/ML?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez konsultacji z lekarzem w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym

Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości, jednak nie dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. Lek może być podawany przez dłuższy czas tylko w przypadku zalecenia lekarza. Lek może być podawany także pacjentom w okresie pooperacyjnym po konsultacji z lekarzem.
Dorośli i młodzież
20 kropli Espumisan 100 mg/ml 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 14 lat: 10 do 20 kropli Espumisan 100 mg/ml 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 6 lat: 10 kropli Espumisan 100 mg/ml 3 do 5 razy na dobę.
Niemowlęta: 5-10 kropli Espumisan 100 mg/ml należy dodać do butelki z mlekiem lub podać na małej łyżeczce przed każdym karmieniem piersią.
Lek Espumisan 100 mg/ml może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności również przed snem.

Przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej zgodnie z zaleceniami lekarza

1 ml leku Espumisan 100 mg/ml 3 razy na dobę w przeddzień badania, po posiłkach i 1 ml leku Espumisan 100 mg/ml rano, w dniu badania.

Jako dodatek do zawiesiny środka kontrastowego po konsultacji z lekarzem

2 do 4 ml leku Espumisan 100 mg/ml na 1 litr środka kontrastowego stosowanego podczas badania z podwójnym kontrastem.

Przed badaniem żołądka i jelita cienkiego (endoskopią) po konsultacji z lekarzem

2 do 3 ml leku Espumisan 100 mg/ml przed badaniem; w razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji do endoskopu aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego.
Sposób użycia
Dawkę leku Espumisan 100 mg/ml można odmierzyć za pomocą kroplomierza lub miarki.

KIEDY ESPUMISAN 100 MG/ML NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Espumisan 100 mg/ml nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ESPUMISAN 100 MG/ML?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ ESPUMISAN Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ESPUMISAN 100 MG/ML W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Espumisan 100 mg/ml w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ESPUMISAN 100 MG/ML?

Dotychczas nie odnotowano wystąpienia żadnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan 100 mg/ml.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ESPUMISAN 100 MG/ML?

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

CZY ESPUMISAN 100 MG/ML WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Espumisan 100 mg/ml nie ogranicza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ESPUMISAN 100 MG/ML?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl