Dodaj do mojego indeksu leków »

Espumisan 40 mg/ml (Simeticone, Symetykon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Espumisan (OTC) krople doustne, emulsja 40 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,20 Cena 100% (zł): 23,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Espumisan 40 mg/ml

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Berlin-Chemie AG

CO ZAWIERA ESPUMISAN

1 ml (25 kropli) zawiera 40 mg symetykonu. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU
Symetykon łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego

.

KIEDY STOSUJE SIĘ ESPUMISAN

Lek stosuje się:
-  w leczeniu objawowym zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, takich jak, np.: wzdęcia, niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia;
- wspomagająco w przygotowaniu do badań jamy brzusznej, takich jak np. badanie radiologiczne i ultrasonograficzne oraz gastroskopia;
- jako środek zmniejszający pienienie w zatruciach środkami powierzchniowo czynnymi (detergentami).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Leczenie objawowe w dolegliwościach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów takich jak, np.: wzdęcia i niemowlęca kolka jelitowa u niemowląt powyżej 1. miesiąca życia
Leczenie należy prowadzić do momentu ustąpienia dolegliwości. W razie konieczności lek może być podawany przez dłuższy czas.
Dorośli i młodzież
2 ml (50 kropli) 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci od 6 do 14 lat: 1-2 ml (25-50 kropli) 3 do 5 razy na dobę.
Dzieci od 1 do 6 lat: 1 ml (25 kropli) 3 do 5 razy na dobę.
Niemowlęta powyżej 1. miesiąca życia: 1-2 ml (25-50 kropli) na dobę w 2 (2 razy na dobę po 13-25 kropli) do 4 (4 razy na dobę po 6-13 kropli) dawkach; całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 80 mg. Lek należy dodać do butelki z mlekiem i (lub) pokarmem lub podać na łyżeczce przed lub po karmieniu piersią.
Leku nie należy stosować u niemowląt w 1. miesiącu życia.
Lek może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłku, w razie konieczności również przed snem.
W przygotowaniu do badań diagnostycznych jamy brzusznej
Badanie radiologiczne, ultrasonograficzne: 2 ml (50 kropli) 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie oraz 2 ml (50 kropli) leku rano w dniu badania, na czczo.
Jako substancja pomocnicza podawana razem z zawiesiną środka kontrastowego: do badania obrazowego z podwójnym kontrastem, stosuje się 4 do 8 ml (100 do 200 kropli) leku na 1 litr płynu kontrastowego.
W przygotowywaniu pacjentów do badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego (gastroskopii): przed endoskopią, 4-8 ml (100 do 200 kropli); w razie konieczności można w czasie badania wlać dodatkowo kilka ml emulsji przez kanał instrumentalny endoskopu, aby zmniejszyć pienienie treści przewodu pokarmowego.
Jako odtrutka w zatruciach detergentami (środkami powierzchniowo czynnymi)
Dorośli: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 10 do 20 ml (od ok. 1/3 do 2/3 zawartości butelki 30 ml) leku.
Dzieci: w zależności od ciężkości zatrucia, stosuje się 2,5 do 10 ml (od 65 kropli do ok. 1/3 zawartości butelki 30 ml) leku.
Jeśli po połknięciu detergentu lek jest stosowany jako środek pierwszej pomocy, należy natychmiast udać się do lekarza.
Sposób użycia
Dawkę leku można odmierzyć za pomocą kroplomierza.

KIEDY ESPUMISAN NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Brak ograniczeń do stosowania leku u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Dotychczas nie zanotowano działań niepożądanych związanych z zastosowaniem leku.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek można stosować przez 6 miesięcy po pierwszym otwarciu opakowania.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych