LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Espumisan kapsułki (Simeticone)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Espumisan (OTC) kapsułki 40 mg 25 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,30 Cena 100% (zł): 6,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Espumisan (OTC) kapsułki 40 mg 100 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Espumisan kapsułki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Berlin-Chemie AG

Co zawiera Espumisan kapsułki?

Lek Espumisan występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu. Lek zawiera żółcień pomarańczową, żółcień chinolinową i parahydroksybenzoesan metylu - mogą powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Espumisan?

Symetykon łagodzi wzdęcia i usuwa nadmiar gazów z przewodu pokarmowego.

Kiedy stosować Espumisan kapsułki?

Lek Espumisan kapsułki stosuje się:
- w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia;
- w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym;
- w przygotowaniu pacjentów do badań radiologicznych i ultrasonograficznych jamy brzusznej oraz gastroskopii.

Jak stosować Espumisan kapsułki?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W zaburzeniach żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów, np. wzdęcia, w tym w przypadku wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym
Lek należy przyjmować tak długo jak występują dolegliwości. W razie konieczności lek może być przyjmowany przez dłuższy czas. Lek można także przyjmować w okresie pooperacyjnym.
Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat
2 kapsułki Espumisan 3 do 4 razy na dobę. Lek Espumisan kapsułki może być przyjmowany bezpośrednio przed, w trakcie lub po posiłkach, w razie konieczności również przed snem.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Inne postaci leku są dostępne dla niemowląt i młodszych dzieci.
W przygotowaniu do badań diagnostycznych okolic brzucha, np. radiologicznych, ultrasonograficznych oraz gastroskopii
2 kapsułki Espumisan 3 razy na dobę w dniu poprzedzającym badanie i 2 kapsułki rano w dniu badania.

Kiedy Espumisan kapsułki nie może być stosowany?

Leku Espumisan kapsułki nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (symetykon) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Espumisan kapsułki?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Espumisan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Espumisan kapsułki w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania leku Espumisan kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Espumisan kapsułki?

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Espumisan kapsułki.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Espumisan kapsułki?

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Czy Espumisan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Espumisan kapsułki?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner