Dodaj do mojego indeksu leków »

Esseliv Max (Essential phospholipids, Fosfolipidy) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Esseliv Max (OTC) kapsułki twarde 450 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Esseliv Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ESSELIV MAX

1 kapsułka Esseliv Max zawiera 450 mg fosfolipidów z nasion soi. Lek zawiera małe ilości alkoholu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek Esseliv Max zawiera niezbędne fosfolipidy pochodzące z nasion soi. Aktywnym składnikiem fosfolipidów jest polienylofosfatydylocholina, zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawarte w leku fosfolipidy po przedostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek choroby oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

KIEDY STOSUJE SIĘ ESSELIV MAX

Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby.
Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące.
Dorośli
2 kapsułki 2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę. Po 2-3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułkę 2 razy na dobę.
Dzieci
U dzieci o masie ciała powyżej 15 kg należy stosować dawkę 300 mg na 10 kg masy ciała na dobę. Średnio stosuje się 1-2 kapsułki 1-2 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 4 kapsułki na dobę.
Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody - w ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
Leku Esseliv Max nie należy stosować u dzieci o masie ciała poniżej 15 kg.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłku.

KIEDY ESSELIV MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Esseliv Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję. Nie stosować u dzieci o masie ciała poniżej 15 kg.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3 miesięcy stosowania leku objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Esseliv Max.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Esseliv Max należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Esseliv Max nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych