LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Esseliv Forte (Essential phospholipids) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Esseliv Forte (OTC) kapsułki twarde 300 mg 50 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Esseliv Forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Esseliv Forte?

Lek Esseliv Forte występuje w postaci kapsułek i jest dostępny bez recepty.
1 kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion soi.

Jak działa Esseliv Forte?

Lek Esseliv Forte zawiera niezbędne fosfolipidy pochodzące z nasion soi. Aktywnym składnikiem fosfolipidów jest polienylofosfatydylocholina, zawierająca wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Zawarte w leku fosfolipidy po przedostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek choroby oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

Kiedy stosować Esseliv Forte?

Ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym: poalkoholowe uszkodzenia wątroby, toksyczne i polekowe uszkodzenia wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby.
Wspomaganie leczenia zaburzeń czynnościowych wątroby, dróg żółciowych oraz kamicy żółciowej.

Jak stosować Esseliv Forte?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek należy przyjmować przez co najmniej 3 miesiące.
Dorośli
2 kapsułki 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę. Po 2-3 miesiącach leczenia stosować dawkę podtrzymującą: 1 kapsułkę 3 razy na dobę.
Dzieci
U niemowląt należy stosować dawkę 300 mg na 10 kg masy ciała (1 kapsułka na 10 kg masy ciała).
U dzieci należy stosować dawkę 300 mg na 10 kg masy ciała na dobę. Średnio stosuje się 3 do 6 kapsułek na dobę. Nie stosować więcej niż 6 kapsułek na dobę.
Zawartość kapsułki można wycisnąć i podać w niewielkiej ilości ciepłego mleka lub wody - w ten sposób można podać lek dziecku, które nie może połknąć kapsułki.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Kiedy Esseliv Forte nie może być stosowany?

Leku Esseliv Forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Esseliv Forte?

Jeśli po upływie 3 miesięcy stosowania leku objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem.

Jak stosować Esseliv Forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Esseliv Forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Esseliv Forte.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Esseliv Forte?

Niezbyt często mogą wystąpić łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego: nudności, rozwolniony stolec, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Esseliv Forte?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Esseliv Forte należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Esseliv Forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Esseliv Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Jak przechowywać Esseliv Forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner