LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Essentiale Max (Essential phospholipids) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Essentiale Max (OTC) kapsułki twarde 600 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 28,60 Cena 100% (zł): 28,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Essentiale Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

CO ZAWIERA ESSENTIALE MAX?

1 kapsułka Essentiale Max zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę.

JAK DZIAŁA ESSENTIALE MAX?

Lek Essentiale Max zawiera niezbędne fosfolipidy, które ze względu na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w łańcuchach bocznych nie mogą być syntezowane w organizmie. Fosfolipidy te po dostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek procesu chorobowego oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

KIEDY STOSOWAĆ ESSENTIALE MAX?

Lek Essentiale Max jest stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości pacjenta takie jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby.

JAK STOSOWAĆ ESSENTIALE MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
O ile lekarz nie zaleci inaczej, 1 kapsułka 3 razy na dobę. Długość leczenia nie jest ograniczona.
Dzieci
Leku Essentiale Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Kapsułki należy przyjmować w czasie posiłków, nie rozgryzając (popijając, np. szklanką wody).

KIEDY ESSENTIALE MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Essentiale Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne albo soję.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU ESSENTIALE MAX?

Jeśli po upływie 7 dni stosowania leku objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. W przewlekłym zapaleniu wątroby stosowanie leczenia wspomagającego lekiem Essentiale Max jest uzasadnione tylko, gdy w trakcie leczenia pacjent odczuwa poprawę ogólnego samopoczucia. Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne. Stosowanie leku nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu).

JAK STOSOWAĆ ESSENTIALE MAX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Przed jednoczesnym zastosowaniem leku Essentiale Max ze środkami przeciwzakrzepowymi należy poradzić się lekarza.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ ESSENTIALE MAX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Essentiale Max.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU ESSENTIALE MAX?

Rzadko mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, np. nudności, luźne stolce, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka). Podczas stosowania leku może także wystąpić świąd.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU ESSENTIALE MAX?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Essentiale Max należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY ESSENTIALE MAX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Essentiale Max nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ ESSENTIALE MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl