LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Essentiale Vital (Essential phospholipids) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Essentiale Vital (OTC) pasta doustna 600 mg 21 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,50 Cena 100% (zł): 31,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Essentiale Vital

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Co zawiera Essentiale Vital?

Lek Essentiale Vital występuje w postaci pasty doustnej i jest dostępny bez recepty.
1 saszetka zawiera 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych, zawierających (3-sn-fosfatydylo)cholinę. Lek zawiera małe ilości alkoholu.

Jak działa Essentiale Vital?

Lek Essentiale Vital zawiera niezbędne fosfolipidy, które ze względu na zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w łańcuchach bocznych nie mogą być syntezowane w organizmie. Fosfolipidy te po dostaniu się do wątroby są wbudowywane w błony komórek wątrobowych. Powoduje to uzupełnienie istniejących ubytków powstałych wskutek procesu chorobowego oraz szybszą regenerację uszkodzonych komórek wątrobowych.

Kiedy stosować Essentiale Vital?

Lek Essentiale Vital jest stosowany u dorosłych oraz młodzieży w wieku od 12 lat w celu zmniejszenia subiektywnych dolegliwości, takich jak: brak apetytu lub uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu, u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym substancjami szkodliwymi dla wątroby jak również nieprawidłową dietą (toksyczne działanie niektórych składników diety) oraz u tych z przewlekłym zapaleniem wątroby.

Jak stosować Essentiale Vital?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież w wieku od 12 lat
Dawka pojedyncza to 1 saszetka. Całkowita dawka dobowa to 1 saszetka 3 razy na dobę.
Dzieci
Leku Essentiale Vital nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Pastę doustną należy przyjmować w całości w czasie posiłków. Zawartość saszetki należy przyjąć natychmiast po otwarciu.

Kiedy Essentiale Vital nie może być stosowany?

Leku Essentiale Vital nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na fosfatydylocholinę, produkty zawierające nasiona soi lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Essentiale Vital?

Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się po upływie 7 dni stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku przewlekłego zapalenia wątroby, stosowanie leczenia wspomagającego lekiem Essentiale Vital jest uzasadnione tylko, gdy pacjent odczuwa złagodzenie objawów. Ze względu na zawartość oleju sojowego lek może w rzadkich przypadkach powodować ciężkie reakcje alergiczne. Stosowanie leku nie może zastąpić wykluczenia z diety substancji szkodliwych, które powodują uszkodzenie wątroby (np. alkoholu).

Jak stosować Essentiale Vital z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nie można wykluczyć interakcji z lekami hamującymi krzepnięcie krwi - konieczne może być dostosowanie dawki leku Essentiale Vital. W przypadku stosowania leku Essentiale Vital jednocześnie z lekami hamującymi krzepnięcie krwi należy poinformować o tym lekarza.

Czy można stosować Essentiale Vital w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Essentiale Vital.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Essentiale Vital?

Niezbyt często mogą wystąpić zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, takie jak zaburzenia żołądkowe, luźne stolce lub biegunka. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna lub pokrzywka. Może także wystąpić świąd.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Essentiale Vital?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Essentiale Vital należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Essentiale Vital wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie są wymagane specjalne środki ostrożności podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Essentiale Vital?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner