Dodaj do mojego indeksu leków »

Etopiryna Extra (Acetylsalicylic acid+Paracetamol+Caffeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Etopiryna Extra (OTC) tabletki 250 mg + 200 mg + 50 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 7,80 Cena 100% (zł): 7,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etopiryna Extra (OTC) tabletki 250 mg + 200 mg + 50 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,70 Cena 100% (zł): 11,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Etopiryna Extra

Informacja dla pacjenta

Zakłady Farmaceutyczne "POLPHARMA" S.A.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 200 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny. Preparat zawiera olej rycynowy uwodorniony.

Wskazania

Bóle głowy, w szczególności bóle migrenowe, oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego.

Dawkowanie

Przyjmowanie preparatu w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.
Dorośli i młodzież powyżej 16 lat
1-2 tabletki 3 razy na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek (1,5 g kwasu acetylosalicylowego, 1,2 g paracetamolu i 0,3 g kofeiny) na dobę. Produkt leczniczy przeznaczony do doraźnego stosowania. Bez konsultacji z lekarzem pacjent nie powinien stosować produktu dłużej niż 3 dni.
Dzieci i młodzież
Preparat jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować mniejsze dawki i zwiększyć odstępy między kolejnymi dawkami preparatu (u tych pacjentów częściej występuje podrażnienie błony śluzowej żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego).
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Preparat jest przeciwwskazany w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.
Sposób podawania
Zaleca się przyjmowanie preparatu po posiłku. Tabletki należy obficie popić wodą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka, wstrząs. Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej). Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca. Bezsenność. Zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna). Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg tygodniowo lub większych, ze względu na mielotoksyczność. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a. Ciąża i okres karmienia piersią.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Kwas acetylosalicylowy
Mogą wystąpić: małopłytkowość, niedokrwistość wskutek mikrokrwawień z przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, leukopenia, agranulocytoza, eozynopenia, zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, wydłużenie czasu protrombinowego; reakcje nadwrażliwości: wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs; zaburzenia widzenia; szumy uszne, zaburzenia słuchu, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, odwracalna utrata słuchu; obrzęki, nadciśnienie, niewydolność serca; obrzęk płuc pochodzenia pozasercowego, skurcz oskrzeli; niestrawność, zgaga, uczucie pełności w nadbrzuszu, nudności, wymioty, brak łaknienia, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, uszkodzenie błony śluzowej żołądka, uczynnienie choroby wrzodowej, perforacje; białkomocz, obecność leukocytów i erytrocytów w moczu, nefropatia z martwicą brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek; ogniskowa martwica komórek wątrobowych, tkliwość i powiększenie wątroby, szczególnie u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym układowym, gorączką reumatyczną lub chorobą wątroby w wywiadzie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, fosfatazy alkalicznej i stężenia bilirubiny; wykwity skórne różnego rodzaju, rzadko pęcherze lub plamica; gorączka.
Paracetamol
Mogą wystąpić: skórne odczyny alergiczne, takie jak: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, zespół Stevensa-Johnsona, skurcz oskrzeli; nudności, wymioty, pieczenie w nadbrzuszu; zaburzenia czynności wątroby lub jej uszkodzenie, żółtaczka, zapalenie trzustki; zaburzenia czynności nerek. Bardzo rzadko: agranulocytoza, methemoglobinemia oraz trombocytopenia; ciężkie reakcje skórne.
Kofeina
Mogą wystąpić: ból głowy, bezsenność; tachykardia; biegunka, nudności, wymioty.

UWAGI
W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych