LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Etoricoxib Teva (Etoricoxib) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 30 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 11,60 Cena 100% (zł): 11,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 30 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,80 Cena 100% (zł): 20,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 60 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,20 Cena 100% (zł): 19,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 60 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,50 Cena 100% (zł): 31,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 90 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,40 Cena 100% (zł): 23,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Etoricoxib Teva (Rp) tabletki powlekane 90 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,50 Cena 100% (zł): 39,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Etoricoxib Teva

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Etoricoxib Teva?

Lek Etoricoxib Teva występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 30 mg, 60 mg lub 90 mg etorykoksybu.

Jak działa Etoricoxib Teva?

Etorykoksyb jest lekiem przeciwbólowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Należy do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2.

Kiedy stosować Etoricoxib Teva?

Lek Etoricoxib Teva jest stosowany w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych oraz obrzęków stawów i mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów, reumatoidalnym zapaleniem stawów, zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.
Lek Etoricoxib Teva jest również stosowany u osób w wieku 16 lat i starszych do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym .

Jak stosować Etoricoxib Teva?

Dawkowanie leku Etoricoxib Teva dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Etoricoxib Teva można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy przyjmować raz na dobę.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Etoricoxib Teva?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Etoricoxib Teva nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (etorykoksyb) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku u pacjentów z nadwrażliwościa na niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy i wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2. Lek Etoricoxib Teva nie jest wskazany dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Etoricoxib Teva?

Przed przepisaniem leku Etoricoxib Teva potrzebna jest analiza przeciwwskazań do jego stosowania oraz środków ostrożności w trakcie leczenia. Lekarz decyduje czy lek może być zastosowany oraz ustala czy konieczna jest obserwacja pacjenta podczas leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować możliwie najmniejszą skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku Etoricoxib Teva dłużej niż jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po przedłużającym się stosowaniu leku Etoricoxib Teva, szczególnie w dużych dawkach.

Jak stosować Etoricoxib Teva z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Etoricoxib Teva w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Etoricoxib Teva nie wolno stosować  u kobiet w ciąży, u kobiet planujących ciążę ani u kobiet karmiących piersią. W przypadku zajścia w ciążę należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Etoricoxib Teva?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podaczas stosowania leku Etoricoxib Teva, są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy odstawić lek Etoricoxib Teva i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów: skrócony oddech, ból w klatce piersiowej, pojawienie się lub nasilenie obrzęków wokół kostek, zażółcenie skóry i oczu, ciężki lub nieprzerwany ból żołądka, pojawienie się czarnego zabarwienia stolca, reakcje nadwrażliwości (takie jak owrzodzenia, pęcherzyki lub obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła który może powodować trudności w oddychaniu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Etoricoxib Teva?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Etoricoxib Teva wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych pacjentów stosujących lek Etoricoxib Teva odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych, jeśli wystąpią takie objawy.

Jak przechowywać Etoricoxib Teva?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner