LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Euthyrox N (Levothyroxine sodium)

Lek jest refundowany, bezpłatny dla seniorów, dzieci, kobiet w ciąży. Szczegóły w tabeli.

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Euthyrox N 25 (Rp) tabletki 25 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
6,82
0,00
Cena
100% (zł):
6,82
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 25 (Rp) tabletki 25 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
8,52
0,00
Cena
100% (zł):
9,51
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 50 (Rp) tabletki 50 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
6,67
0,00
Cena
100% (zł):
7,66
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 50 (Rp) tabletki 50 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
8,91
0,00
Cena
100% (zł):
13,73
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 75 (Rp) tabletki 75 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
5,67
0,00
Cena
100% (zł):
8,75
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 75 (Rp) tabletki 75 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
8,02
0,00
Cena
100% (zł):
15,26
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 88 (Rp) tabletki 88 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
5,11
0,00
Cena
100% (zł):
9,28
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 100 (Rp) tabletki 100 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
4,56
0,00
Cena
100% (zł):
9,38
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 100 (Rp) tabletki 100 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
7,16
0,00
Cena
100% (zł):
16,80
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 112 (Rp) tabletki 112 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
4,74
0,00
Cena
100% (zł):
10,14
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 125 (Rp) tabletki 125 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
4,87
0,00
Cena
100% (zł):
10,90
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 125 (Rp) tabletki 125 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
8,89
0,00
Cena
100% (zł):
20,66
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 137 (Rp) tabletki 137 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
4,87
0,00
Cena
100% (zł):
11,45
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 150 (Rp) tabletki 150 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
5,33
0,00
Cena
100% (zł):
12,41
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 150 (Rp) tabletki 150 µg 100 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
10,67
0,00
Cena
100% (zł):
22,57
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 175 (Rp) tabletki 175 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
6,22
0,00
Cena
100% (zł):
14,66
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Euthyrox N 200 (Rp) tabletki 200 µg 50 szt.
Refundacja
R
65+, 18-, C
Opłata
pacjenta (zł):
7,11
0,00
Cena
100% (zł):
16,02
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Euthyrox N

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Merck Sp. z o.o.

Co zawiera lek Euthyrox N?

Lek Euthyrox N występuje w postaci tabletek w 11 dawkach. Lek jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 lub 200 mikrogramów lewotyroksyny sodowej. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Euthyrox N?

Substancją czynną leku jest lewotyroksyna sodowa, która jest syntetycznym hormonem tarczycy o takim samym działaniu jak hormon tarczycy występujący naturalnie w organizmie.

Kiedy stosować lek Euthyrox N?

Lek Euthyrox we wszystkich dawkach jest stosowany:
- w leczeniu wola u pacjentów (głównie dorosłych) z prawidłową czynnością tarczycy;
- w celu zapobiegania nawrotom wola u pacjentów po operacji;
- w celu uzupełnienia niedoboru naturalnych hormonów tarczycy, kiedy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów;
- w celu zahamowania wzrostu guza u pacjentów z rakiem tarczycy.
Lek Euthyrox N w dawkach 25, 50, 75, 88, 100, 112 i 137 mikrogramów jest również stosowany w celu wyrównania stężenia hormonów tarczycy u pacjentów, u których z powodu nadmiernego wytwarzania hormonów tarczycy są stosowane leki przeciwtarczycowe.
Lek Euthyrox N w dawkach 100, 150 i 200 mikrogramów może być również stosowany w testach oceniających czynność tarczycy.

Jak stosować lek Euthyrox N?

Lekarz określi dawkę leku na podstawie przeprowadzonych badań i wyników testów laboratoryjnych. Czas trwania leczenia jest różny w zależności od wskazania. Większość pacjentów musi przyjmować lek przez całe życie. Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku ani przerywać lub kończyć leczenia.

Sposób podawania

Pojedynczą dawkę dobową leku należy przyjmować rano, na czczo (co najmniej pół godziny przed śniadaniem), najlepiej z niewielką ilością płynu, np. z połową szklanki wody. Niemowlętom należy podawać całą dawkę dobową leku jednorazowo, co najmniej pół godziny przed pierwszym posiłkiem danego dnia. Bezpośrednio przed podaniem tabletkę należy rozkruszyć i zmieszać z niewielką ilością wody; zawiesinę należy podać z niewielką, dodatkową ilością płynu (każdorazowo przed podaniem należy przygotowywać świeżą zawiesinę leku).

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Euthyrox N?

Ważne jest regularne stosowanie leku. W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć zwykle stosowaną dawkę leku w następnym dniu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Euthyrox N nie może być stosowany?

Leku Euthyrox N nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (lewotyroksynę sodową) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Euthyrox N?

Przed wprowadzeniem terapii lekiem Euthyrox N konieczne jest przeprowadzenie przez lekarza wywiadu, który będzie obejmował analizę przeciwwskazań związanych ze stosowaniem leku oraz wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych. Lekarz poda zasady kontroli terapii, a pacjent musi ściśle przestrzegać tych zaleceń. W czasie przyjmowania leku konieczne jest regularne kontrolowanie stężenia hormonów tarczycy. Wszystkie wątpliwości związane z leczeniem należy omówić z lekarzem. Nie należy samodzielnie zmieniać leku Euthyrox N na inny lek zawierający lewotyroksynę sodową, ponieważ działanie różnych leków może się nieco różnić, mimo że zawierają tę samą substancję (taka zamiana preparatów musi być nadzorowana przez lekarza).
Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Euthyrox N w przypadku konieczności wykonania u pacjenta badania rentgenowskiego lub innego badania diagnostycznego z podaniem środka kontrastowego zawierającego jod.

Jak stosować lek Euthyrox N z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować lek Euthyrox N z jedzeniem i piciem?

Należy poinformować lekarza jeśli w diecie pacjenta znajdują się produkty zawierające soję, ponieważ mogą one zmniejszać wchłanianie leku Euthyrox N z jelita i może być konieczne odpowiednie zmodyfikowanie dawki leku Euthyrox N.

Czy można stosować lek Euthyrox N w ciąży i okresie karmienia piersią?

W czasie ciąży należy kontynuować przyjmowanie leku Euthyrox N pod nadzorem lekarza, ponieważ może być konieczna zmiana dawki leku. Jeśli lek Euthyrox N był stosowany jednocześnie z lekiem przeciwtarczycowym w leczeniu nadczynności tarczycy, lekarz zaleci przerwanie przyjmowania leku Euthyrox N po zajściu w ciążę. W okresie karmienia piersią należy kontynuować przyjmowanie leku Euthyrox N zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Euthyrox N?

Jeśli lek Euthyrox N jest przyjmowany w dawce zaleconej przez lekarza i jeśli regularnie wykonywane są badania laboratoryjne, działania niepożądane nie powinny występować. W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub złej tolerancji zaleconej dawki (np. w razie szybkiego zwiększania dawki), mogą pojawić się następujące działania niepożądane: nieregularna lub szybka czynność serca, kołatanie serca, bóle dławicowe w klatce piersiowej, ból głowy, osłabienie lub skurcze mięśni, uderzenia gorąca, gorączka, wymioty, zaburzenia miesiączkowania, guz rzekomy mózgu, drżenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, poty, zmniejszenie masy ciała, biegunka. W takiej sytuacji należy skontaktować się z lekarzem, który podejmie decyzję, czy przerwać leczenie na kilka dni, czy zmniejszyć dawkę dobową do czasu, aż objawy ustąpią. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Euthyrox N i jak najszybciej zgłosić się do lekarza, jeżeli podczas leczenia wystąpią nagłe objawy nadwrażliwości na składniki leku (takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności z połykaniem, trudności z oddychaniem, narastająca duszność, wysypka, pokrzywka).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Euthyrox N?

W sytuacji przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy porozumieć się z lekarzem.

Czy lek Euthyrox N wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Euthyrox N nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn w przypadku stosowania zgodnego z zaleceniami, ponieważ lewotyroksyna sodowa jest identyczna jak hormon tarczycy występujący naturalnie w organizmie.

Jak przechowywać lek Euthyrox N?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. W celu ochrony przed światłem przechowywać w opakowaniu zewnętrznym.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Euthyrox N - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem