LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ezehron Duo (Rosuvastatin + Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ezehron Duo (Rp) tabletki 5 mg + 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 15,25 Cena 100% (zł): 24,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ezehron Duo (Rp) tabletki 5 mg + 10 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 29,10 Cena 100% (zł): 47,07 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ezehron Duo (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 15,25 Cena 100% (zł): 24,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ezehron Duo (Rp) tabletki 10 mg + 10 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 29,10 Cena 100% (zł): 47,07 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ezehron Duo (Rp) tabletki 20 mg + 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 15,25 Cena 100% (zł): 24,23 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ezehron Duo (Rp) tabletki 20 mg + 10 mg 56 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 29,10 Cena 100% (zł): 47,07 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ezehron Duo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

Co zawiera Ezehron Duo?

Lek Ezehron Duo występuje w postaci tabletek w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
Ezehron Duo 5 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 5 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Ezehron Duo 10 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 10 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Ezehron Duo 20 mg + 10 mg
1 tabletka zawiera 20 mg rozuwastatyny (w postaci rozuwastatyny wapniowej) i 10 mg ezetymibu.
Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Ezehron Duo?

Lek Ezehron Duo zawiera 2 substancje czynne: rozuwastatynę i ezetymib, które zmniejszają stężenie cholesterolu.

Kiedy stosować Ezehron Duo?

Lek Ezehron Duo jest stosowany u pacjentów:
- ze zwiększonym stężeniem cholesterolu we krwi (hipercholesterolemia pierwotna);
- z chorobą serca w celu zmniejszenia ryzyka zawału serca, udaru mózgu, konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego w celu poprawy przepływu krwi w sercu lub konieczności hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Ezehron Duo stosuje się u pacjentów, u których sama dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu. Podczas stosowania leku Ezehron Duo należy kontynuować dietę niskocholesterolową i zachowywać aktywność fizyczną.
Lek Ezehron Duo nie jest odpowiedni do rozpoczynania leczenia. Lekarz może przepisać lek Ezehron Duo, jeśli pacjent przyjmuje już rozuwastatynę i ezetymib w takich samych dawkach jak w leku Ezehron Duo.

Jak stosować Ezehron Duo?

Dawkowanie leku Ezehron Duo, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Ezehron Duo można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ezehron Duo?

W razie pominięcia dawki leku Ezehron Duo należy przyjąć następną dawkę o właściwej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ezehron Duo nie może być stosowany?

Leku Ezehron Duo nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (rozuwastatynę i ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Ezehron Duo nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ezehron Duo?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezehron Duo lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Należy przerwać stosowanie leku Ezehron Duo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakikolwiek nietypowy, utrzymujący się ból mięśni. Podczas leczenia lekarz zaleci wykonywanie prób wątrobowych w regularnych odstępach czasu.

Jak stosować Ezehron Duo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ezehron Duo w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie wolno stosować leku Ezehron Duo, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Ezehron Duo, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i poinformować o tym lekarza. Kobiety w wieku rozrodczym podczas przyjmowania leku Ezehron Duo, powinny stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ezehron Duo?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ezehron Duo, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać przyjmowanie leku Ezehron Duo i natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może utrudniać oddychanie i połykanie.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ezehron Duo?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Czy Ezehron Duo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ezehron Duo nie powinien wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. U niektórych pacjentów lek Ezehron Duo może jednak wywołać zawroty głowy - w takim przypadku przed podjęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy skontaktować się z lekarzem.

Jak przechowywać Ezehron Duo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner