LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ezetimibe Apotex (Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ezetimibe Apotex (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 38,70 Cena 100% (zł): 38,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ezetimibe Apotex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Apotex Europe B.V.

CO ZAWIERA EZETIMIBE APOTEX?

1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA EZETIMIBE APOTEX?

Ezetymib zmniejsza zwiększone stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym.

KIEDY STOSOWAĆ EZETIMIBE APOTEX?

Lek Ezetimibe Apotex jest stosowany jako uzupełnienie diety zmniejszającej stężenie cholesterolu w przypadku:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (tzw. hipercholesterolemii pierwotnej) w skojarzeniu ze statyną (jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny) lub jako jedyny lek (jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane);
- zaburzenia dziedzicznego (tzw. homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (u pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia).
Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, lek Ezetimibe Apotex przyjmowany ze statynami, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, operacji mającej na celu zwiększenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Ezetimibe Apotex jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta zmniejszająca stężenie cholesterolu nie wystarcza, żeby je kontrolować. Podczas przyjmowania leku Ezetimibe Apotex należy nadal przestrzegać diety zmniejszającej stężenie cholesterolu.

JAK STOSOWAĆ EZETIMIBE APOTEX?

Dawkowanie leku Ezetimibe Apotex, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia z posiłkiem lub bez posiłku. Jeżeli lekarz przepisał lek Ezetimibe Apotex i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU EZETIMIBE APOTEX?

W razie pominięcia dawki leku Ezetimibe Apotex należy przyjąć stosowaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY EZETIMIBE APOTEX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Ezetimibe Apotex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Ezetimibe Apotex nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zostanie przepisany przez lekarza specjalistę; leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU EZETIMIBE APOTEX?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Apotex lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

JAK STOSOWAĆ EZETIMIBE APOTEX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ EZETIMIBE APOTEX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Ezetimibe Apotex u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU EZETIMIBE APOTEX?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ezetimibe Apotex, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Ezetimibe Apotex wystąpią: niewyjaśnione bóle mięśni, ich tkliwość lub osłabienie; reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU EZETIMIBE APOTEX?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

CZY EZETIMIBE APOTEX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie należy się spodziewać, aby lek Ezetimibe Apotex miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób po przyjęciu leku Ezetimibe Apotex mogą wystąpić zawroty głowy.

JAK PRZECHOWYWAĆ EZETIMIBE APOTEX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl