LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ezetimibe Mylan (Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ezetimibe Mylan (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 19,33 Cena 100% (zł): 28,31 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ezetimibe Mylan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan S.A.S.

Co zawiera lek Ezetimibe Mylan?

Lek Ezetimibe Mylan występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa lek Ezetimibe Mylan?

Ezetymib zmniejsza podwyższone stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym.

Kiedy stosować lek Ezetimibe Mylan?

Lek Ezetimibe Mylan jest stosowany jako środek uzupełniający dietę obniżającą stężenie cholesterolu w przypadku:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (tzw. hipercholesterolemii pierwotnej) razem ze statyną (jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny) lub w monoterapii (jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane);
- zaburzenia dziedzicznego (tzw. homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (u pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia).
U pacjentów z chorobą serca lek Ezetimibe Mylan w skojarzeniu ze statynami zmniejsza ryzyko ataku serca, udaru, zabiegu chirurgicznego w celu zwiększenia przepływu krwi do serca oraz hospitalizacji z powodu bólu w obrębie klatki piersiowej.
Lek Ezetimibe Mylan jest stosowany u pacjentów, którzy nie są w stanie kontrolować poziomu cholesterolu wyłącznie poprzez ograniczenie ilości cholesterolu w diecie. Podczas przyjmowania leku Ezetimibe Mylan należy pozostawać na diecie obniżającej poziom cholesterolu.

Jak stosować lek Ezetimibe Mylan?

Dawkowanie leku Ezetimibe Mylan, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia razem z pokarmem lub bez pokarmu. Jeżeli lekarz przepisał lek Ezetimibe Mylan i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ezetimibe Mylan?

W razie pominięcia dawki leku Ezetimibe Mylan należy przyjąć stosowaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Ezetimibe Mylan nie może być stosowany?

Leku Ezetimibe Mylan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Ezetimibe Mylan nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę; leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ezetimibe Mylan?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetimibe Mylan lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować lek Ezetimibe Mylan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Ezetimibe Mylan w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ezetimibe Mylan u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ezetimibe Mylan?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ezetimibe Mylan, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli podczas stosowania leku Ezetimibe Mylan wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych: niewyjaśnione bóle, tkliwość lub osłabienie siły mięśni; reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu; zapalenie trzustki, często z silnym bólem brzucha; kamienie żółciowe lub zapalenie pęcherzyka żółciowego; zapalenie wątroby.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ezetimibe Mylan?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Ezetimibe Mylan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie należy się spodziewać, aby lek Ezetimibe Mylan miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Ezetimibe Mylan - w takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać lek Ezetimibe Mylan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner