LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ezetrol (Ezetimibe) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ezetrol (Rp) tabletki 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 52,00 Cena 100% (zł): 52,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ezetrol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

MSD SP Ltd.

CO ZAWIERA EZETROL?

1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

jak działa ezetrol?

Ezetymib obniża podwyższone stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym.

kiedy stosować ezetrol?

Lek Ezetrol jest stosowany jako środek uzupełniający dietę obniżającą stężenie cholesterolu w przypadku:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (tzw. hipercholesterolemii pierwotnej) w skojarzeniu ze statyną (jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny) lub w monoterapii (jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane);
- zaburzenia dziedzicznego (tzw. homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi (u pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być zastosowane inne metody leczenia);
- zaburzenia dziedzicznego (tzw. homozygotycznej sitosterolemii, zwanej również fitosterolemią), która powoduje zwiększenie stężenia steroli roślinnych we krwi.
Jeśli u pacjenta występuje choroba serca, lek Ezetrol przyjmowany ze statynami, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, operacji mającej na celu zwiększenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Ezetrol jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta obniżająca poziom cholesterolu nie wystarcza, żeby kontrolować jego stężenie we krwi. Podczas przyjmowania leku Ezetrol należy nadal przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu.

jak stosować ezetrol?

Dawkowanie leku Ezetrol, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia, z jedzeniem lub bez jedzenia. Jeżeli lekarz przepisał lek Ezetrol i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku ezetrol?

W razie pominięcia dawki leku Ezetrol należy przyjąć stosowaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy ezetrol nie może być stosowany?

Leku Ezetrol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Ezetrol nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę; leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku ezetrol?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezetrol lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

jak stosować ezetrol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować ezetrol w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ezetrol u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku ezetrol?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ezetrol, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Ezetrol wystąpią: niewyjaśnione bóle mięśni, ich tkliwości lub osłabienie; reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku ezetrol?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

czy ezetrol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie należy się spodziewać, aby lek Ezetrol miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu leku Ezetrol.

jak przechowywać ezetrol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl