LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ezolip (Ezetimibe)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ezolip (Rp) tabletki 10 mg 30 szt. 75+: S Ciąża: n.d. Odpłatność: 30% Opłata pacjenta (zł): 17,62 Cena 100% (zł): 27,24 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ezolip

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Orion Corporation

Co zawiera Ezolip?

Lek Ezolip występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 10 mg ezetymibu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Ezolip?

Ezetymib obniża podwyższone stężenie cholesterolu we krwi poprzez zmniejszenie wchłaniania cholesterolu w przewodzie pokarmowym.

Kiedy stosować Ezolip?

Lek Ezolip jest stosowany jako środek uzupełniający dietę obniżającą stężenie cholesterolu w przypadku:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (tzw. hipercholesterolemii pierwotnej) w monoterapii (jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane) lub razem ze statyną (jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas stosowania wyłącznie statyny);
- jeśli u pacjenta występuje choroba serca, lek Ezolip przyjmowany ze statynami, zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu, operacji mającej na celu zwiększenie dopływu krwi do serca lub hospitalizacji z powodu bólu w klatce piersiowej.
Lek Ezolip jest stosowany u pacjentów, u których sama dieta obniżająca poziom cholesterolu nie wystarcza, żeby kontrolować jego stężenie we krwi. Podczas przyjmowania leku Ezolip należy nadal przestrzegać diety obniżającej stężenie cholesterolu.

Jak stosować Ezolip?

Dawkowanie leku Ezolip, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować o dowolnej porze dnia z jedzeniem lub bez jedzenia. Jeżeli lekarz przepisał lek Ezolip i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ezolip?

W razie pominięcia dawki leku Ezolip należy przyjąć stosowaną dawkę następnego dnia o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ezolip nie może być stosowany?

Leku Ezolip nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ezetymib) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Leku Ezolip nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat, o ile nie zostanie przepisany przez specjalistę; leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ezolip?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ezolip lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować Ezolip z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ezolip w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ezolip u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ezolip?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ezolip, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania leku Ezolip wystąpią: niewyjaśnione bóle mięśni, ich tkliwość lub osłabienie; reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ezolip?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Ezolip wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

U niektórych osób po przyjęciu leku Ezolip mogą wystąpić zawroty głowy. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Ezolip?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner