LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

FSME-IMMUN Junior (Encephalitis tick borne vaccine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
FSME-IMMUN 0,25 ml Junior (Rp) zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 1,2 µg/0,25 ml 1 amp.-strzyk. 0,25 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 125,00 Cena 100% (zł): 125,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

FSME-IMMUN Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Pfizer Europe MA EEIG

Co zawiera szczepionka FSME-IMMUN?

Szczepionka FSME-IMMUN występuje w postaci zawiesiny do wstrzykiwań i jest dostępna na receptę. Dostępne są 2 preparaty szczepionki FSME-IMMUN - dla dorosłych i dla dzieci.
Szczepionka zawiera inaktywowany wirus kleszczowego zapalenia mózgu.
1 dawka szczepionki FSME-IMMUN 0,5 ml zawiera 2,4 mikrograma inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.
1 dawka szczepionki FSME-IMMUN 0,25 ml Junior zawiera 1,2 mikrograma inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

Jak działa szczepionka FSME-IMMUN?

Lek jest szczepionką, która zapobiega chorobie wywołanej przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Wirus może być przeniesiony do organizmu człowieka podczas ukłucia przez kleszcze.

Kiedy stosować szczepionkę FSME-IMMUN?

Szczepionka FSME-IMMUN jest stosowana w celu zapobiegania chorobie wywoływanej przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu.
Szczepionka FSME-IMMUN 0,5 ml jest przeznaczona dla osób w wieku 16 lat i starszych.
Szczepionka FSME-IMMUN 0,25 ml Junior jest przeznaczona dla dzieci w wieku powyżej 1 roku do 15 lat.

Jak stosować szczepionkę FSME-IMMUN?

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek szczepionki oodpowiedniej do wieku pacjenta. Pierwszą przypominającą dawkę należy podać po upływie nie więcej niż 3 lat po trzeciej dawce szczepienia podstawowego. Kolejne dawki przypominające powinno się stosować w odstępach co 5 lat u dzieci w wieku powyżej 1 roku i dorosłych osób w wieku do 60 lat; u osób w wieku powyżej 60 lat wszystkie dawki przypominające stosuje się co 3 lata.
Sposób podawania
Lekarz lub pielęgniarka poda odpowiednią dawkę szczepionki w postaci zastrzyku domięśniowego.

Kiedy szczepionka FSME-IMMUN nie może być stosowana?

Szczepionka FSME-IMMUN nie może być podawana pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na: substancje czynne zawarte w szczepionce, którykolwiek z pozostałych składników szczepionki lub na którykolwiek składnik, który może występować w bardzo małych ilościach, taki jak formaldehyd, siarczan protaminy, neomycyna, gentamycyna. Szczepionki FSME-IMMUN nie należy podawać, jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła poważna reakcja alergiczna po spożyciu jaja lub mięsa kurzego. Szczepionki FSME-IMMUN nie należy podawać, jeśli u pacjenta dorosłego lub u dziecka stwierdzono ostrą chorobę przebiegającą z gorączką lub bez gorączki - w takiej sytuacji szczepienie należy przełożyć do czasu wyzdrowienia.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania szczepionki FSME-IMMUN?

Przed zaszczepieniem szczepionką FSME-IMMUN należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta dorosłego lub dziecka występują: osłabienie odpowiedzi immunologicznej (spowodowane niedoborem odporności lub przyjmowaniem leków wpływających na układ odpornościowy); choroby autoimmunologiczne (takie jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane); problemy z krzepliwością krwi lub tendencja do powstawania siniaków. Przed szczepieniem lekarz przeanalizuje także inne choroby występujące u pacjenta. Po każdym ukąszeniu przez kleszcza powinien być sprawdzony status szczepień przeciw tężcowi. Lekarz zadecyduje, czy pacjent dorosły lub dziecko mogą być zaszczepieni szczepionkę. Ponieważ po szczepieniu a nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków), należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku. Tak jak w przypadku każdej szczepionki, FSME-IMMUN może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim zaszczepionym osobom.

Jak stosować szczepionkę FSME-IMMUN z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Lekarz podejmuje decyzję, czy szczepionka FSME-IMMUN może być podawana w tym samym czasie co inne szczepionki.

Czy można podać szczepionkę FSME-IMMUN w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o podaniu szczepionki FSME-IMMUN kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić po podaniu szczepionki FSME-IMMUN?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie lub po podaniu szczepionki FSME-IMMUN, są przedstawione w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Czy szczepionka FSME-IMMUN wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka FSME-IMMUN wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak po zaszczepieniu mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy.

Jak przechowywać szczepionkę FSME-IMMUN?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Szczepionki nie należy zamrażać, należy przechowywać w lodówce (2-8°C). Lek należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner