LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fanipos (Fluticasone) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 60 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,80 Cena 100% (zł): 23,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 9,64 Cena 100% (zł): 15,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 2 x 120 dawek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 17,84 Cena 100% (zł): 30,27 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fanipos

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Fanipos?

Lek Fanipos występuje w postaci aerozolu do nosa i jest dostępny na receptę.
1 dawka leku zawiera 50 mikrogramów propionianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować obrzęk śluzówki nosa lub skurcz oskrzeli.

Jak działa Fanipos?

Propionian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa.

Kiedy stosować Fanipos?

Lek Fanipos jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (np. kataru siennego) i całorocznego zapalenia śluzówki nosa.

Jak stosować Fanipos?

Dawkowanie leku Fanipos, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Fanipos należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Fanipos?

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku o ustalonej porze, należy to zrobić tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas podania kolejnej dawki, należy zaczekać i zastosować kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Fanipos nie może być stosowany?

Leku Fanipos nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (propionian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Fanipos?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Fanipos lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Fanipos nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 4 lat. Należy unikać kontaktu leku z oczami.

Jak stosować Fanipos z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Fanipos w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Fanipos u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Fanipos?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Fanipos, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Fanipos?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Fanipos wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Fanipos nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Fanipos?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama