Dodaj do mojego indeksu leków »

Fanipos (Fluticasone, Flutykazon) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 60 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,80 Cena 100% (zł): 23,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 120 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 9,64 Cena 100% (zł): 15,85 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Fanipos (Rp) aerozol do nosa, zawiesina 50 µg/dawkę donosową 2 x 120 dawek 75+: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 17,84 Cena 100% (zł): 30,27 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fanipos

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA FANIPOS

1 dawka leku Fanipos zawiera 50 mikrogramów propionianu flutykazonu. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować obrzęk śluzówki nosa lub skurcz oskrzeli.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Propionian flutykazonu należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Zastosowany do nosa zmniejsza obrzęk i podrażnienie śluzówki nosa.

KIEDY STOSUJE SIĘ FANIPOS

Lek Fanipos jest stosowany w zapobieganiu i leczeniu sezonowego alergicznego zapalenia śluzówki nosa (np. kataru siennego) i całorocznego zapalenia śluzówki nosa.

JAK STOSOWAĆ LEK

Dawkowanie leku Fanipos, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Przed zastosowaniem leku Fanipos należy oczyścić nos. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.

POMINIĘCIE DAWKI

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku o ustalonej porze, należy to zrobić tak szybko jak pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się czas podania kolejnej dawki, należy zaczekać i zastosować kolejną dawkę zgodnie ze schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY FANIPOS NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku Fanipos nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (propionian flutykazonu) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Należy unikać kontaktu leku z oczami.
Lek Fanipos nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 4 lat.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Fanipos powinny poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Fanipos, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku oraz przypadkowego doustnego wypicia leku (szczególnie przez dziecko), należy skontaktować się z lekarzem.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek Fanipos nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych