Dodaj do mojego indeksu leków »

Fervex ExtraTabs (Paracetamol+Chlorpheniramine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Fervex ExtraTabs (OTC) tabletki powlekane 500 mg + 4 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,30 Cena 100% (zł): 18,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fervex ExtraTabs

Informacja dla pacjenta

Upsa SAS

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 4 mg maleinianu chlorofenaminy. Preparat zawiera azorubinę.

Wskazania

Leczenie objawów przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa i gardła oraz stanów grypopodobnych, takich jak: wodnista wydzielina z nosa i łzawienie oczu, kichanie, bóle głowy i (lub) gorączka, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 15 lat.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci o masie ciała > 50 kg (w wieku > 15 lat)
1 tabletka, powtarzać w razie potrzeby, nie częściej niż co 4 godziny. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 4 tabletek (2000 mg paracetamolu i 16 mg maleinianu chlorofenaminy) w ciągu doby. U dorosłych o masie ciała poniżej 50 kg całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę. Jeśli gorączka lub ból utrzymują się dłużej niż 3 dni lub objawy nie ustąpią po 5 dniach, należy ponownie rozważyć stosowane leczenie.
Dzieci w wieku poniżej 15 lat
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z czynną lub wyrównaną przewlekłą chorobą wątroby, zwłaszcza u osób z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, długotrwałym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie) i odwodnieniem, dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub czynną niewyrównaną chorobą wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku niewydolności nerek, o ile nie zalecano inaczej ze względów medycznych, zaleca się zmniejszenie dawki oraz wydłużenie minimalnego odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami, zgodnie z następującym schematem: klirens kreatyniny >= 50 ml/min - odstęp między dawkami wynosi 4 godziny; klirens kreatyniny 10-50 ml/min - odstęp między dawkami wynosi 6 godzin; klirens kreatyniny < 10 ml/min - odstęp między dawkami wynosi 8 godzin. Całkowita dawka paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g na dobę.
Sposób podawania
Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem (np. wodą, mlekiem, sokiem owocowym). W związku z uspokajającym działaniem chlorofenaminy, zaleca się stosowanie preparatu wieczorem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub czynna niewyrównana choroba wątroby. Ryzyko wystąpienia jaskry z zamkniętym kątem przesączania. Ryzyko zatrzymania moczu związane z zaburzeniami układu moczowego i gruczołu krokowego. Dzieci w wieku poniżej 15 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią jedynie w razie konieczności. Należy ściśle przestrzegać zalecanego dawkowania i czasu leczenia. W przypadku podawania preparatu pod koniec ciąży należy uwzględnić możliwe następstwa atropinowego i uspokajającego działania chlorofenaminy u noworodków. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Rzadko: reakcje nadwrażliwości, np. wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, rumień, pokrzywka, wysypka skórna. Bardzo rzadko: ciężkie reakcje skórne; trombocytopenia, leukopenia i neutropenia. Mogą wystąpić: biegunka, bóle brzucha; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
Chlorofenamina
Mogą wystąpić: uspokojenie lub senność (bardziej nasilone w początkowym okresie leczenia); objawy przeciwcholinergiczne (takie, jak: suchość błon śluzowych, zaparcia, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic, kołatanie serca, ryzyko zatrzymania moczu); niedociśnienie ortostatyczne; zaburzenia równowagi, zawroty głowy, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi (częściej u osób w podeszłym wieku); zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia; splątanie, omamy; objawy o typie pobudzenia (niepokój ruchowy, nerwowość i bezsenność); rumień, świąd, wyprysk, plamica, pokrzywka, obrzęk (rzadziej obrzęk naczynioruchowy), wstrząs anafilaktyczny; leukopenia, neutropenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna.

UWAGI
W związku z zawartością chlorofenaminy podczas stosowania preparatu nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania produktów leczniczych zawierających alkohol lub leków uspokajających (zwłaszcza barbituranów), ponieważ mogą nasilać uspokajające działanie chlorofenaminy.
Preparat wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zwrócić uwagę, zwłaszcza kierowcy i operatorzy maszyn, na ryzyko senności związanej ze stosowaniem preparatu, szczególnie na początku leczenia; efekt ten nasila się poprzez spożycie napojów alkoholowych, stosowanie leków zawierających alkohol lub leków o działaniu uspokajającym. Leczenie najlepiej jest rozpoczynać wieczorem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych