LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Fervex Junior (Paracetamol+Ascorbic acid - vitamin C+Pheniramine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Fervex Junior (OTC) granulat do sporządzania roztworu doustnego 280 mg + 100 mg + 10 mg 8 saszetek 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,90 Cena 100% (zł): 21,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Fervex Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Upsa SAS

CO ZAWIERA FERVEX JUNIOR?

1 saszetka Fervex Junior zawiera 280 mg paracetamolu, 100 mg kwasu askorbowego i 10 mg maleinianu feniraminy. Lek zawiera żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA FERVEX JUNIOR?

Lek Fervex Junior zawiera 3 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk śluzówek, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie.

KIEDY STOSOWAĆ FERVEX JUNIOR?

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie śluzówki nosa i gardła) u dzieci powyżej 6 lat.

JAK STOSOWAĆ FERVEX JUNIOR?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Fervex Junior nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dzieci i młodzież
Młodzież od 12 do 15 lat: 1 saszetka Fervex Junior 4 razy na dobę.
Dzieci od 10 do 12 lat: 1 saszetka Fervex Junior 3 razy na dobę.
Dzieci od 6 do 10 lat: 1 saszetka Fervex Junior 2 razy na dobę.
Pomiędzy podaniem kolejnych dawek zachować przynajmniej 4-godzinne odstępy.
Dzieci i młodzież o masie ciała do 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 60 mg na kg masy ciała, łącznie nie większa niż 3 g na dobę, podawana w dawkach po 10-15 mg na kg masy ciała.
Dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: maksymalna dawka dobowa paracetamolu wynosi 4 g.
Leku Fervex Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Fervex Junior należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody.

KIEDY FERVEX JUNIOR NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Fervex Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Fervex Junior nie należy stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, jaskry z wąskim kątem przesączania, rozrostu gruczołu krokowego z utrudnionym oddawaniem moczu. Nie stosować leku Fervex Junior u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU FERVEX JUNIOR?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej) oraz zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana. W czasie stosowania leku Fervex Junior nie zaleca się picia napojów alkoholowych, stosowania leków zawierających alkohol lub przyjmowania środków uspokajających.

JAK STOSOWAĆ FERVEX JUNIOR Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Fervex Junior nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol lub feniraminę ani z innymi lekami zmniejszającymi przekrwienie śluzówki nosa w postaci kropli do nosa. Należy zachować ostrożność stosując: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe oraz leki zastępcze), neuroleptyki, barbiturany, benzodiazepiny, leki nasenne, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (np. amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen i talidomid, przeciwcholinergiczne leki przeciwparkinsonowskie, leki atropinopodobne o działaniu przeciwskurczowym, neuroleptyki z grupy pochodnych fenotiazyny, klozapinę, salicylamid, ryfampicynę, leki przeciwpadaczkowe, kofeinę, niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny, inhibitory MAO, warfarynę.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ FERVEX JUNIOR W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie zaleca się stosowania leku Fervex Junior w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU FERVEX JUNIOR?

Podczas stosowania leku Fervex Junior mogą wystąpić: zaburzenia oddawania moczu, uczucie suchości w ustach, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zaparcia, Zaburzenia równowagi, zaburzenia pamięci lub koncentracji uwagi, zawroty głowy (częściej u osób w wieku podeszłym), zaburzenia koordynacji ruchowej, drżenia, splątanie, omamy, niepokój ruchowy, nerwowość, bezsenność, uspokojenie lub senność, obniżenie ciśnienia krwi. W pewnych przypadkach istnieje możliwość wystąpienia zmian na skórze, zaczerwienienia skóry lub wystąpienia reakcji alergicznych. W rzadkich przypadkach stwierdzano zmniejszenie liczby białych krwinek, płytek krwi oraz zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. U pacjentów ze skłonnością może wystąpić ostry atak jaskry (wysokie ciśnieniu w oku, ból oka i zamglenie widzenia).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU FERVEX JUNIOR?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Przedawkowanie feniraminy może spowodować: drgawki (szczególnie u dzieci), zaburzenia świadomości, śpiączkę. Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie paracetamolu może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie, jak nudności, wymioty, nadmierne pocenie, senność i ogólne osłabienie; objawy te mogą ustąpić następnego dnia, pomimo że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje znać o sobie rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

CZY FERVEX JUNIOR WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Podczas przyjmowania leku Fervex Junior może wystąpić senność wpływająca na sprawność psychofizyczną osób prowadzących pojazdy i obsługujących maszyny.

JAK PRZECHOWYWAĆ FERVEX JUNIOR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl